MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ještě kanalizace

Ivan Turnovec

V kanceláři Ing. Pekaře jsem se dověděl že městský úřad s problémy nakupenými kolem budování kanalizace nemá v podstatě nic společného. Zodpovědné je Vodohospodářské sdružení mající právní subjektivitu. V tomto sdružení již město Turnov nemá delší dobu majoritní podíl a tak nemá přímý vliv na rozhodování. Vysvětlování a obhajování projektu (ostatně jen opatrné) mne příliš nepřesvědčilo. Myslím si, že řadu věcí vedení města mohlo, pokud by chtělo, uhlídat.

S tím že od projekce a přípravy prací, stejně jako během realizace docházelo k řadě chyb, Ing. Pekař souhlasí. Omlouvá to rozsahem akcí. Hovor ale stáčel hlavně na finanční problematiku. Problém je podle něho v tom, že dotační podíly získané z veřejných rozpočtů nebyly stejné pro jednotlivé dílčí projekty v městských částech a tak se improvizovalo. Požadavek na hrazení podílu pro veřejnou část od občanů, a to ještě zprůměrovanou částkou 13 000,- Kč není sice právně zcela čistý, a ani jeho získávání a úřednická argumentace nebyla vždy korektní. Město se ale pokusilo, a to je prý jeho jediný podíl na práci, zmenšit zatížení občanů svou dotací ve výši 5 000,- Kč. Uvedl, že se mu od občanů nezdá správné, že pomoc města neoceňují. Upozorňoval na to, že s nejrůznějšími problémy, včetně vícenákladů, se při velkých akcích, projektovaných a realizovaných "poprvé" musí počítat. S tím, že projekt nemohl být od počátku přesnější a že organizace prací byla dobrá, nesouhlasím, ale vina města je v této věci až druhotná, zodpovědné je vodohospodářské sdružení. To by také mohli postižení občané žalovat a s velkou pravděpodobností by svou při vyhráli.

Během rozhovoru jsem pochopil že záleží na přístupu k problému. Ing. Pekař má pohled ekonoma a ten je jiný, než pohled právníků. Nepochopil jsem při naší rozmluvě, jestli městský úřad, před tím než bylo vodohospodářské sdružení vybráno a osloveno, nechal udělat alespoň základní právní posouzení návrhů. Zdá se, že právní čistotu jednotlivých kroků nikdo neposuzoval. Stejně patrně nebyl řádně oponován projekt. Turnovská radnice se k těmto věcem nehlásí a zodpovědná za ně asi přímo není.

Pokud ale dojde k soudním sporům občanů s vodohospodářským sdružením, může mít po verdiktu soudu problémy i město Turnov. Nelogické je třeba rozhodnutí zastupitelů o průměrné částce 13 000,- Kč pro veřejnou část stavby kanalizačního řadu v Mašově a Pelešanech. Jak se nakonec vše vyřeší je zatím otázkou. Oficiálních stížností zatím je jen pár. K souzení dosud nedošlo. Lidé sice nadávají, ale pokud to zůstane jen na úrovni "hospodských řečí", tak o nic nejde.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena