MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Chceme žít mezi přáteli?

Ivan Turnovec

Vybral jsem pasáž ze souboru Ortegových přednášek označených souborně jako Úvaha o Evropě, které jsou součástí knihy Evropa a idea Národa (Evropa y la idea de la Nacion), která vyšla v Madridu v roce 1966 (český překlad Josefa Forbelského vydala Mladá fronta v roce 1993). Důvodem jsou kromě jiného mé diskuse se slovenskými přáteli. Politické tahanice mající národnostní podtext kalí vzájemné vztahy a to je škoda. Ať ale promluví Daniel Ortega:

„Zprávy, které národ A dostává od národa B, probouzejí v něm určitý stav mínění, a to širokých skupin nebo celé země. Protože však tyto zprávy k němu dnes přicházejí s ohromnou rychlostí, hojně a často, ono mínění nesetrvává jako před sto lety na více méně „kontemplativní“ (meditativní – pozn. IT) úrovni, ale nevyhnutelně se nabíjí aktivními záměry a ihned nabývá ráz intervence. Kromě toho se vždycky vyskytnou intrikáni, kteří se z osobitých důvodů rozmyslně starají o to, aby tuto intervenci podnítili. … Soudím tudíž, že nová struktura světa přetváří posuny veřejného mínění jedné země o tom, co se děje v druhé – posuny, které dříve byly téměř neškodné – ve skutečné vpády. To by stačilo k vysvětlení, proč evropské národy, jsouce jakoby blíže k sjednocení, náhle se začaly uzavírat do sebe samých, jedny vůči druhým začaly hermetizovat své existence a přeměňovat své hranice v oddělující skafandry. … „

Krátký úryvek sám o sobě nestačí, doporučuji proto zájemcům, aby knihu Evropa a idea Národa vyhledali v knihovně a podrobně se s ní seznámili. Určitě je to obohatí. Vždyť to co je výše uvedeno má obecnější platnost. Za připomenutí stojí nejen nejnovější pomlouvání Slovenska že není schopno zabezpečit své východní hranice v rámci snahy o úplné otevření hranic v rámci EU, ale zamyšlení se nad všemi oblastmi kde se zbytečně zvyšuje napětí a to platí nejen pro mnohé státy světa, ale i pro politickou situaci v naší zemi.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena