MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Nejen zastupitelům

Petr Kučera

Domnívám se, že tou příčinou je náhlé živelné a nekontrolovatelné navršení veškeré automobilové dopravy, nejen v Turnově, vyplývající z živelně se utvářejícího tržního prostředí v naší zemi. Toto prostředí, abychom se v něm udrželi a obstáli, klade neúnosně vysoké nároky na naši permanentní mobilitu, a to i tehdy, když se můžeme spokojit jen s možnostmi, které nám poskytuje naše nejbližší prostředí a okolí. Dojíždění, přejíždění, popojíždění, brzdění, couvání a parkování se stalo nejvýznamnější složkou naší každodennosti, i pracovní. Regulační plán je výsledkem náročného mobilního životního stylu, jehož důsledky pravděpodobně povedou k nivelizaci života v centrech nejednoho z našich měst, tedy i Turnova, a pravděpodobně i k jejich vylidnění. Nezaměnitelný svéráz malého města topícího se v zeleni u břehů řeky kousek od náměstí vezme za své. Realizací regulačního plánu se z našeho města stane tuctové město s obchvaty, přejezdy a podjezdy, jakých jsou už desítky a jichž desítky budou následovat. Přitom by stačilo tak málo, třeba se jen zamyslet nad našimi návyky, zvyklostmi a potřebami a prosazovat jejich změnu. Chápu, že žádám nesplnitelné, vždyť už i dnes, kdy je regulační plán pouze na papíře, zajíždějí občané svými auty na Luka venčit psy jakož i do zátočiny k Jizeře svými auty jezdí na ryby.Po nocích se ze soboty na neděli pořádají na Lukách i jakási autorodea.Co po nás vlastně ten člověk chce?, řeknete si. Chci jediné, vedle Regulačního plánu pro vnitřní obchvat vytvořit i jakýsi regulační plán pro změnu norem našeho každodenního jednání, pracovních zvyklostí i každodenního konání. Domnívám se, že pak by regulační plán nebyl tak aktuální a teprve pak by jeho realizace nebyla tak naléhavě nutná. Regulační plán a jeho realizace je přímo odvislá od našich každodenních postojů k životu a jeho možnostem, které nejsou nevyčerpatelné. Tím pravým architektem regulačního plánu pro centrum, i když neplaceným, je každý z nás.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena