MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Euroregion NISA oslavoval

Ivan Turnovec

Počátky činnosti euroreginu NISA v devadesátých letech nebyly jednoduché, vše leželo na několika nadšencích, chyběla legislativa i zkušenosti. Ty holandské se nedaly jednoduše přebírat vzhledem k odlišným podmínkám. Díky entuziazmu začala spolupráce na kulturním poli, sdružení fotografů KONTAKT má již pevnou pozici a turnovští fotografové v něm zaujímají významné místo. První faktickou pomoc získaly ale devastované příhraniční obce v podobě dotací na infrastrukturu z fondů PHARE. Zásadním způsobem se zde zmodernizovala silniční síť, zkvalitnilo životní prostředí vybudováním prvních čistíren odpadních vod a navazujících kanalizačních sítí. Zrekultivovaly se skládky komunálního odpadu, byly postaveny nové cyklostezky, vybudovány nové chodníky a upravena veřejná prostranství. Otevřely se státní hranice k sousedům.

Při slavnostním jednání Rady, podle tiskové zprávy KÚ Liberec vzpomínal např. Jiří Drda, bývalý primátor Liberce a zakladatel Euroregionu: „ Z počátku měl Euroregion své úspěchy i neúspěchy. Dnes má už své jasně zaběhnuté struktury, své vize i plány pro budoucnost. Zdá se, že je i přirozenou součástí společnosti, která ho bere jako samozřejmost , jako by tu byl vždy. Podmínky při jeho zakládání byly z dnešního hlediska velmi složité. Počátek 90. let byl hektický, euforický, inspirativní a plný nadšení, ale i zmatků.“ Další z funkcionářů Milan Faltus, bývalý starosta Hrádku nad Nisou a předseda Euroregionu (1999-2002) chválil svou obec Hrádek nad Nisou, která se díky euroregionu stala „z neznámého, šedivého a zapadlého města městem, kde začal pulsovat život.“ Hejtman Petr Skokan, současný předseda Euroregionu Nisa k 15 leté činnosti uvedl: “Euroregion Nisa nyní po 15 letech nadneseně řečeno dostal občanku, je to živá, potřebná veřejná a nebyrokratická aktivita, překonávající mnohdy nesmyslně komplikované překážky EU i státní správy při administraci projektů.“

Euroregion Nisa je organizací která skutečně obcím dokáže pomáhat nejen prostřednictvím finančních fondů, ale i poradenstvím a koordinací některých činností. V roce 2002 bylo založeno přeshraniční Fórum bezpečnosti (FORBES). Jedná se o spolupráci a setkávání se expertů z oblasti pohraniční policie, hasičských záchranných sborů, krizového řízení, státního zastupitelství a celních záležitostí. Pomoci při živelných pohromách či požárech jsou již běžné, stejně jako společný boj proti kriminalitě.

Euroregion Nisa od roku 2005 má k dispozici téměř 22 milionů Kč z programu INTERREG IIIA v tzv. Fondu malých projektů. Zde mohou města, obce a další subjekty záskávat příspěvek ve výši až 15.000 EUR na přeshraniční projekty. Ročně zorganizuje cca 60 pracovních setkání tzv. EUREX – pracovních skupin ERN v oblasti dopravy, územního plánování, Čistá Nisa, cestovního ruchu, statistiky, spolupráce knihoven, historiků, hospodářství, krizového řízení, ochrany lesů, památek, školství aj.

Euroregion Nisa vykonává prostřednictvím svých orgánů nebo zaměstnanců i další činnosti, jejichž dopad lze vidět pouze v dlouhodobých efektech: např. pořádání CENY INOVACE pro podnikatele, spolupráce s universitami na diplomových pracích studentů, členství v Asociaci evropských hraničních regionů, informování občanů o přeshraničních záležitostech, zajištění fungování Evropského informačního střediska – EUROPE DIRECT atd.

Do dalších let lze euroregionu Nisa přát aby se rozvíjel a podporoval občanskou angažovanost a přátelské styky nejen v povodí Nisy. Ostatně rozvoj euroregionů na hranicích naší republiky je důkazem, že jde o správnou cestu spolupráce.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena