MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ad: Turnovský teror (stanovisko Otakara Grunda)

Odpověď Otakara Grunda v květnových Hlasech a ohlasech Turnovska na anketní otázky.

Nedávno se městské zastupitelstvo zabývalo anonymy, pomluvami, slovními výpady (včetně ničení převážně soukromého majetku), kterými jsou "postiženi" vedoucí pracovníci radnice. Myslíte si:

  1. Že v našem městě je tak nízká míra svobody projevu, že pisatelé jsou nuceni svoji kritiku na práci úředníků města vést výše popsaným způsobem?
  2. Jaká podle vašeho názoru existuje obrana proti těmto útokům?

Otakar Grund, člen městského zastupitelstva (ČSSD): Celá záležitost s anonymními pomluvami vedení radnice a především tajemníka Vojtěcha Žáka se vymyká běžným způsobům komunikace mezi lidmi, a proto jí nelze posuzovat z pohledu, který je zde obvyklý. Bohužel, tato skutečnost svědčí o tom, že k pravé demokracii, o které stále hovoříme, máme ještě daleko. Členové MZ tyto činy jednomyslně odsoudili, otázkou však zůstává, proč k takovému vyhrocení situace v poměrně malém městě vůbec došlo? Předně si myslím, že celá záležitost se týká tajemníka Žáka jako soukromé osoby a nemá rozhodně sloužit k "paralyzování chodu radnice", což se zdá být z předložených dokladů patrné. Jestliže někdo z ministrů bude chodit někomu za ženou, bude asi těžko před soudem stát celá vláda, nebo politická strana. Taktéž slova vyřčená v restauraci při odpočinku nepatří do politiky, ani komunální, natož do hodnocení postojů radnice, a je to podle mě zcela běžná soukromá záležitost.

"Není kouře bez ohně", praví staré indiánské přísloví, a přestože jsem nepřítel anonymů, pomluv a zákulisního jednání, musím si položit otázku, proč na jedinou osobu jich bylo tolik? Důvěřují i ostatní lidé vedení radnice, když se odmítá zabývat jejich peticemi a protesty, které byly řádně sepsané a podepsané? Nejedná se o určitou mezní situaci, kdy občané pociťují určité vakuum ve vzájemných vztazích a někteří to chtějí řešit touto nepříliš šťastnou formou? Bohužel, starosta, tajemník, členové rady i zastupitelstva vystoupili ze své dřívější anonymity a stali se více či méně veřejnými činiteli. Jsou více na očích veřejnosti, která je bude též kritizovat za to co udělali špatně.

Případné fyzické útoky na osoby ve vedení radnice by podle mého názoru měly být předmětem šetření Policie ČR, což se také stalo. Mrzí mne na pana starostu Hejduka, že mylně informoval zastupitele o tom, že: "Policie toto šetří už dva roky bez výsledku", což není pravda. Šetření bylo zahájeno teprve letos v lednu. Usnesení s požadavkem "razantnějšího postupu vedoucího k odhalení pachatelů" pokládám za právně nemožné, neboť si myslím, že zákony pro nás všechny platí naprosto stejně. Rovněž jsem proti tomu, aby město platilo někomu náklady za způsobené škody na majetku a zařízení, což je otázkou pojišťovny. Nemohu souhlasit ani s vyčleněním částky 100 tisíc korun z pokladny města na blíže nespecifikované výdaje spojené s dopadením pachatelů. Jestliže je ohrožena bezpečnost a osobní svoboda občanů ve městě, mělo by vedení radnice učinit takové kroky, které mu zákony umožňují. To se však týká občanů všech, a ne jen několika vyvolených. Nedivil bych se, kdyby to mnoha lidem totiž začalo připomínat praktiky režimu, se kterým jsme se před jedenácti lety tak okázale rozloučili.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena