MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Prvního baviče nahradil zahraniční zpravodaj

Jana Dědečková

Potužník krotký. Kužílek okřikoval publikum.

Stále stejné a občanům známe argumenty k situaci ke krizi v ČT zněly na besedě v turnovském Demokratickém klubu. Prvního baviče Krause, který se z besedy omluvil z důvodu natáčení, nahradil F. Potužník, který je nově jmenován do funkce zahraničního zpravodaje v Bruselu.

Z pana Potužníka již vyprchal revoluční étos a nepůsobil tak siláckým dojmem, jako při svém vystoupení v garážích ČT. S odstupem času snad i jemu začíná docházet, že redaktoři ČT se dostali do postavení, které není záviděníhodné a svým vánočním extempore nepomohli svobodě slova, ale paradoxně padli do područí politiků více, než kdykoli předtím. Myslím si, že svůj odchod do Bruselu bude pro něho jistou formou vysvobození. Otázkou je, zda má pro tuto funkci dostatečné jazykové znalosti.

Neúspěšný kandidát do poslanecké sněmovny a stínový ministr ODA O. Kužílek přednesl na úvod dlouhou řeč o úloze médií ve společnosti, zopakoval několik obecných pouček a seznámil přítomné se svou vlastní analýzou událostí na přelomu roku. Jeho úvodní vystoupení bylo typickou ukázkou žvanivosti politiků, kdy dlouze hovoří, aniž by něco řekli. Jeho nekonečný a ve své podstatě nudný úvod byl i příčinou toho, že zbylo málo času na otázky z publika. Novým argumentem v jeho analýze bylo tvrzení, že D. Chmelíček byl obětí spiknutí, jehož cílem bylo zabránit podpisu smlouvy s firmou Telekom a.s. na přenos signálu. V průběhu besedy ještě stačil ostře vyčinit člověku z publika za neukázněnost, upozornit mě na značnou naivitu (ani prý netuším, kdo se mnou tak mistrně manipuloval), oponovat liberecké soudkyni o právní neplatnosti výpovědi redaktorům a s častým pohledem na hodinky směřoval diskusi k závěru již od samého počátku.

Já jsem rovněž nehýřila novou a objevnou argumentaci a častým opakováním stále stejných protiargumentů jsem byla jako kolovrátek. Nevím, jak besedu vnímali turnovští občané a snad o ni něco nezaujatě napíše pan Turnovec.

Mě zaujaly dva nové poznatky. Jeden se týkal informace, která zazněla z úst pana Potužníka a týkala se ostravského zasedání. Toto zasedání probíhalo za přítomnosti všech členů kolegia generálního ředitele 15. 6. 2000 a měli jsme tudíž možnost sledovat celou genesi případu Z. Šámala, který nakonec vyústil k jeho odvolání z funkce šéfredaktora a následnému propuštění. Pan Potužník totiž pronesl velice zajímavou informaci. D. Chmelíček je po svém návratu do Prahy seznámil s tím, že tak rozhodl na nátlak rady. V tu chvíli jsem si velice citlivě uvědomovala, zda nebylo chybou, že jsem se vyhýbala jakémukoliv styku se zaměstnanci. Později jsme sice věděli, že D. Chmelíček nehraje s čistými kartami (zápis rady z 24. 10.) ani s námi, ani se zaměstnanci, ale tuto zpětnou vazbu jsme měli mít již dříve a snad by se mnoho věcí vyvíjelo jiným směrem.

Druhým zajímavým momentem byla poměrně překvapivá poznámka O. Kužílka, která se týkala paušálního znevážení soudců na okresní úrovni. Jeho poznámka o tom, že na této úrovni soudci nic neví a proto máme soudy vyšší instance, mě naplňuje děsem a potvrzením toho, že slova o slušnosti, vstřícnosti, pokoře a novém stylu politiky, tak často deklarovaná politiky 4K, zastírají jen neuvěřitelnou aroganci a touhu po moci.

Nechají se lidé vodit za nos stejně jako v kauze ČT?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena