MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Chybí jen ty boty

Otakar Grund

I méně kulturní národové, nechci-li říci přímo barbaři, uctívaly památku svých mrtvých předků s okázalostí a náležitou pietou. To znamená, že na pohřebištích a svých posvátných místech se chovaly zcela jinak, než kdekoliv jinde. Mimo jiné se i podle toho v budoucnosti posuzovala jejich kulturní úroveň.

Určité přirovnání mne napadlo ve chvíli, kdy se v zdejší rozlučkové síni v loňském roce uskutečnilo první divadelní představení a mezi lidmi ve městě se rozproudila debata o tom, zda je zdejší pietní místo vhodné k pořádání podobných akcí. Lidé ve městě se tak rozdělili do dvou názorových skupin. Není divu. I já se řadím k většině těch, kteří se nemohou smířit s představou toho, že při posledním loučení se svými nejbližšími budou sedět právě tam, kde nedlouho předtím hopsali za potlesku obecenstva divadelníci, byť profesionálové. To už vedení města nemuselo investovat do nákladné, byť velmi povedené akce, a mohlo rozloučení s nebožtíky rovnou přenést na jeviště Městského divadla…

Když se před lety po dostavbě Smuteční rozlučkové síně radní rozhodli pověřit její správou zdejší Kulturní centrum, neodpustil jsem si tehdy velmi humornou poznámku, že důvodem pro jejich rozhodnutí mohlo být i to, že se zde kvůli využití objektu možná dožijeme kromě smutečních obřadů, také divadelních vystoupení a prodeje levného šatstva či obuvi. To jsem ale netušil, že k něčemu tak absurdnímu může i dojít ?

Teď už opravdu chybí jen ty boty…


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena