MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podivné prodeje 3

Josef Kunetka

S odkazem na ČTv a jí v minulém týdnu odvysílanou reportáž, ve které exstarosta Ing. hejduk, současný místostarosta Pekař a vedoucí OSM (odboru správy majetku - pozn. IT) obhajovali svá nepřípustná jednání ve věci prodejů pozemků zažalovaných dědičkou po KDFW, opakovaně nesouhlasím. Kdokoli se vyjadřuje k takovému postupu dědičky dr. Kammerlander a kdokoli prosazuje prodeje řádně konfiskovaného majetku před 28. 2. 1948 měl by si uvědomit, že Ústavní soud 1. 11. 2005 upozornil, že "žalobou o určení vlastnického práva nelze obcházet smysl a účel restitučního zákonodárství. Nelze se účinně domáhat podle obecných předpisů ochrany vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. 2. 1948 a zvláštní restituční předpis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy takové újmy ... ."

Majetkové transakce s řádně konfiskovaným majetkem podle poválečných dekretů, transakce jek je realizují činitelé města Turnova odpovědní za správu cizího majetku, jsou zcela nepřípustné.

Jsem k dispozici ekonomickému zástupci města (panu místostarostovi Pekařovi) a požaduji, aby se mnou zaprotokoloval mé výhrady k dosavadním majetkovým transakcím při prodeji městského majetku s podílovou finanční účastí žalobkyně - dr. Kammerlander.

V Turnově 15. 1. 07. Josef Kunetka, člen ZM


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena