MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Světový fenomén LETS

Dalibor Novák

Vrátíme se do prvobytně pospolné společnosti? Honba za dokonalou měnou - Jestli ovšem existuje funkčnější a člověku přizpůsobivější systém, proč už dávno neexistuje? Odpověď bude pro některé možná překvapivá. Podobné systémy se objevují již od 17. století, slaví velké úspěchy, ale skončí téměř vždy násilným zákazem. Anglický ekonom John Bellers tak například v roce 1696 nahrazuje peníze takzvanými pracovními poukázkami. Založí centrum, které vydává surový materiál každému nezaměstnanému, který tak dostane příležitost podle svých schopností ukázat své umění. Vyrobené zboží je odměňováno pracovními poukázkami a prodáváno v samotném centru. Tam si ho může koupit výrobce sám, stejně jako kdokoli jiný, kdo poukázky získal třeba za nájem či jídlo. Politikům se to ovšem nelíbí, členové komunity jsou označeni za primitivy, indiány a rozvraceče systému. O 140 let později myšlenku obnovuje Američan Rober Owen. V roce 1832 zakládá centrum National Equitable Labour Exchange, je však uzavřeno za méně než dva roky. Stejně neúspěšně skončí pokus francouzského socialisty Pierre-Joseph Proudhona z roku 1848.

Válečné pokusy - I během krize a válečných období vzniká řada měnových pokusů zejména v Rakousku. První veleúspěšný experiment s místní měnou vzniká v Německu v reakci na nedostatek oficiální měny říšské marky. Ve 30.letech 20. století tak v rámci hnutí Freiwirtschaft (svobodná ekonomika), inspirovaného prací argentinského ekonomického reformátora Silvia Gesella, vznikají první nezávisle tištěné peníze. Nová měnu nazvaná "wära" (ze slov ware - zboží a währung měna) zachrání z dluhů bavorskou obec Schwanenkirchen s asi 500 obyvateli. Místní občan tu zachrání krachující uhelný důl tím, že začne dělníkům platit v okolkovaných wära s měsíční platností. Jelikož horníci nemají nic než wära, obchodníci je začnou přijímat a platit jimi dále svým dodavatelům. Ti zas nemají na výběr ze zboží a musejí za ně nakoupit schwanenkirchenské uhlí. "Svobodná ekonomika" se v Německu rozšíří na 2000 obchodníků. Za pouhý rok projde rukama dvou a půl milionu lidí více než 20 000 wära. V listopadu 1931 je však měna zakázána německou centrální bankou. Důl je uzavřen a dělníci propuštěni. Podobný pokus s omezováním platnosti bankovek kolkem se uskuteční v rakouském Wörglu s 4300 obyvateli a 35% nezaměstnaností. Asi 14000 šilinků je označeno a kryto částkou v místní bance. Protože peníze nelze skladovat, kolují 14 krát rychleji. Během pouhých dvou let je dosaženo plné zaměstnanosti, včasného placení daní, opravy a vyasfaltování čtyř kilometrů silnic, rozšíření kanalizace, opravy mnoha domů a vysázení spousty stromů v okolí města. Rakouská centrální banka však měnu opět zakáže.

Objev 80. let a počátky zázraku - Lidé si zvyknou na pevný peněžní systém a zapomenou na jakékoli jiné možnosti. Úspěšní obchodníci ve snaze naspořit co nejvíce ostatní nepřetržitě přesvědčují, jak nutný systém je. Ti, které ovšem systém vyřadí, začnou přemýšlet. Když si pak v 80. letech 20. století lidé ve vyspělých západních zemích uvědomí, že něco podobného je možné i bez peněz, znamená to pro ně ohromný objev. Vzniká nový svobodný systém LETS. Komunity LETS rostou v 90. letech v Kanadě, v Anglii, v USA i v Austrálii jako houby po dešti. Mají toho totiž hodně, co nabídnout. Zatímco roku 1990 jsou skupiny LETS jen čtyři, o šest let později již existuje kolem 400 LETS skupin jen v Anglii. Někdy jde o malé skupinky několika jedinců, jindy se jich účastní i několik set lidí.

Jak to vlastně funguje? - Postup je jednoduchý. Obvykle se dá dohromady skupina sousedů či známých, kteří si začnou vyměňovat různé své službičky. Tu si opraví vodovody či auto, tam si pohlídají děti nebo psa, uvaří nebo vypomůžou třeba s výukou cizího jazyka. Nejde o nic jiného, než obvyklou výpomoc, jakou si lepší sousedé beztak poskytují. "Jenže když potřebujete už potřetí pohlídat psa nebo zalít zahradu, nevíte, jestli neobtěžujete a jak byste to mohli oplatit... LETS vás takových rozpaků zbaví," vysvětlují zastánci tohoto vynálezu. LETS má vlastní "oběživo" a přitom se neprotiví peněžnímu monopolu státní banky. Jde o pouhé "body", díky kterým však "máte kontrolu, kolik práce jste odvedli a kolik naopak přijali," jak říká česká publicistka Eva Hauserová, která originální model v Čechách začala propagovat již před deseti lety. "Nabídka různých služeb je širší, než byste byli schopni samivypátrat. Pokud jste "v mínusu", nemusíte si s tím dělat příliš velké starosti - k tomu, aby se LETS vůbec rozběhl, se stejně musí začít 'zadlužením'." V ČR existují nejméně tři aktivní skupiny: V regionu Českých Budějovic, v Praze a v Brně. A že je systém LETS atraktivní, nabízí jeho správu u nás například i registrovaná firma Legat Trade, s.r.o. v Karviné.

Svoboda, mír, dostatek a hravost - Zatímco peněžní systém přináší skutečnost, že množství peněz je velmi omezené, LETS říkají, že každý je schopen dodat v pravou chvíli nějakou protislužbu. Přináší hravost a svobodu. Dělejte, co vás baví a co umíte. "Práce je obvykle chápana jako něco, co vytváří peníze, a tak se podporují činnosti, které jsou negativní a škodlivé pro životní prostředí, společnost nebo lidské duše," říká australský počítačový specialista a spoluautor řady originálních projektů Andrew Pam ve svém článku "LETS: Ekonomický systém daru". "Naopak, mnoho užitečných, pozitivních a konstruktivních činností, které lidé dělají, není považováno za práce, protože nevydělávají peníze." Pro spekulanty ani hazard tu není místo, ale nevzniká ani tlak rychle vydělat. "Hlavní myšlenkou je, že při jakékoliv interakci jednotlivce se společností vzniká výroba i spotřeba." Utrácet je tu dobré, i! když nic nemáme. "Celá myšlenka LETSystému je zbavit se představy peněz jako nějakého omezeného zdroje a oživit místní ekonomiku. Právě ve chvíli, když utrácíte LETS jednotky, pomáháte někomu jinému si je vydělat," píše se na stránkách www.lets.cz.

Jak to vypadá v praxi? - Praktická podoba "obchodu" v LETS je jednoduchá. Kupujete například tašku jablek a dohodnete se na ceně 10 jednotek. Stačí k tomu vyplnit oznamovací lístek a dát ho prodejci. Ten lístek předá do LETS schránky nebo správci systému. Vzniká tím váš závazek 10 jednotek vůči komunitě a stejný závazek komunity vůči prodejci. "Souhlasíte s tím, že ostatní členové komunity se v budoucnosti budou pokoušet pomoct vám "vydělat si" těch 10 jednotek a komunita jako celek souhlasí s tím, že prodávající se bude pokoušet svůj kredit použít." Pokud by někdo utekl ze skupiny "bez placení" nebo si jednotky nevybral, padá vše na komunitu jako celek. Ale to se prý moc nestává nedůvěryhodný člen se včas pozná. Pokud se bojíte prodat za LETS jednotky, můžete cenu chtít zčásti v normálních penězích, anebo neprodávat. "LETS jednotky nejsou zamýšleny jako důvod pro to, abyste museli dělat něco, co ve skutečnosti dělat nechcete!"

Systém, který padne lépe na tělo - Skupiny "místní" ekonomiky jsou "nebezpečné" především tím, že odmítají nést negativní následky systému, který zajímá více celek, než jednotlivec. Odmítají se podřizovat nadnárodním spekulantům a nesrovnalostem rozdílných měn. Přiznávají to i zástupci LETS z Karviné, když říkají, že systém může najít "uplatnění i při zprostředkování spravedlivé směny v regionech, kde se setkávají oblasti s rozdílnou ekonomickou úrovní (například v přeshraničních euroregionech)". Peníze nám umožnily, dokud jsme poplatní systému, dobře nakupovat ale umožňují nám skutečně úspěšně a pružně prodat naše praktické služby a individuální schopnosti? Lidstvo se mění, finanční systém zůstává stále stejný. LETS je odpovědí. Může být i řešením? V malé komunitě určitě.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena