MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Odpadky jsou stálým problémem

Ivan Turnovec

Nakládání s odpady v evropských zemích se z velké části řídí pravidly EU. Změny se kterými se v nejbližší době počítá se proto bezprostředně týkají i České republiky a tedy každého našeho města nebo obce. Závazné celoevropské předpisy ovlivní i naši spotřebu planetárních přírodních zdrojů.

Evropská komise navrhuje změnu hlavní evropské odpadové legislativy, tzv. rámcové směrnice o odpadech. Poslanci ve výboru pro životní prostředí europarlamentu hlasovali o pozměňovacích návrzích v polovině listopadu. Evropský parlament bude o svém stanovisku rozhodovat v únoru. Mezi návrhy se objevily i takové, které jdou proti trendu ochrany životního prostředí. Ekologické organizace se proto domnívají, že hlavní prioritou nové evropské legislativy by měla být účinná prevence vzniku odpadu. Dále by měla postupně snižovat množství zbytkového odpadu; tedy část, která není znovu použitelná recyklací, či kompostováním a proto končí na skládkách či ve spalovnách.

Je potřebné, aby byli europoslanci seznámeni s riziky a na jednání prosazovali:

* Účinnou proceduru přípravy evropských opatření k prevenci vzniku odpadu a snižování množství zbytkového odpadu: například legislativy, která firmy přiměje designovat zboží tak, aby z nich vznikalo méně odpadu, nebo nabízet snadno recyklovatelné výrobky.

* Postupné vyloučení skládkování a spalování všech materiálů, které lze znovu použít, ať již recyklovat nebo kompostovat.

* Aby státy EU nekompromisně zamítly navrhované formální přejmenování spaloven na zařízení pro využití odpadů. Odpad totiž nevyužívají, ale pouze za tvorby řady škodlivin je pouze likvidují. Změna klasifikace by otevřela cestu legálnímu, masovému dovozu odpadků (německé odpady se od nás odvážejí díky postupu naší inspekce životního prostředí). Nevhodná klasifikace umožňující dovoz ke spálení z bohatších zemí unie do těch chudších, včetně České republiky by se již nedala kontrolovat a omezovat.

Někteří čeští europoslanci byli proto osloveni a požádáni o zodpovědný přístup k únorovému hlasování. Potěšila mne reakce paní poslankyně za SNK ED, která ve své odpovědi na mé psaní (i tím se liší od našich politiků komunálních, kteří většinou na dotazy, či připomínky, programově mlčí) uvedla: "Dekuji. Zrovna jsem si kvuli nasim SNK ED starostum, komunalnim politikum studovala dokumenty Assure, CEWEP, FEAD a ISWA, waste to Energy. ... Vse co jsem cetla je plne v intencich Vaseho doporuceni, budu se jim ridit nejen ve svem hlasovani, ale i jako sefka strany komunalni politiky. Jana Hybaskova"


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena