MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Má starostka Turnova důvod k radosti?

Ivan Turnovec

Cituji z Usnesení o odložení vyšetřování podnětu ve věci hospodaření při stavbě kulturního domu Střelnice v Turnove, zpravovaného PČR oddělením hospodářské kriminality:

"Po nastudování všech poskytnutých podkladů a informací pak lze konstatovat, že v dané věci jde o celkově problematický projekt, komplikovaný zejména názorovou odlišností osob podílejících se na schvalování, prosazování a samotné realizaci celého projektu, odrážející se v nejednotnosti názoru na postupy ve stavebních pracích, ve způsobu výběru subjektů realizujících projekt ať již v administrativním charakteru, tak i v samotném stavebním charakteru - a to jak v přípravných pracích tak i v samotné stavbě budovy objektu kulturního centra.

V dané věci je zcela zřejmé, že kontrolní komise Kontrolního výboru zastupitelstva města Turnov shledala odůvodněně množství nedostatků, a to takřka ve všech fázích projektu, avšak dá se zcela oprávněně konstatovat, že jde o nedostatky v první řadě administrativního charakteru ... v neposlední řadě se na celém projektu velmi podstatně odráží časová tíseň, která celý projekt nutí k tempu znemožňujícímu řádnou a důkladnou dokumentaci a administrativu spojenou zejména s finančními náležitostmi.

V celé věci pak lze vyvodit závěr, že celý projekt je od samotného počátku problémový..." Konec citátů

Jak to je se zodpovědností za poškození města si musí odpovědět každý sám. Že s odložením šetření nesouhlasí opoziční zastupitelé je logické. Nemohu si odpustit, abych nepřipomněl, že paní starostka při informování o odložení věci zatajila že na závěr Usnesení bylo uvedeno: "Proti tomuto usmesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek."

Bez ohledu na trestně-právní zodpovědnost platí, že vedení radnice je ze zákona zodpovědné za to jak hospodaří a rozhoduje. Vymlouvat se na časovou tíseň stejně jako na "názorovou odlišnost" je nesmyslné (zde totiž slyším výmluvy paní starostky a jejího předchůdce). Za administrativní ohlídání financí i postupu byla společně s exstarostou zodpovědná ona a další úředníci.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena