MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

CUI BONO RESTITUCE (o knize dokumentu)

Ivan Turnovec

Zajímavou dokumentární publikaci uvádí slova: Když jsme v raně postsametovém čase začali v této zemi skloňovat ve všech pádech slovo restituce, netušili jsme, že místo původně zamýšlené rychlé "nápravy některých majetkových křivd, zaviněných komunistickým režimem", odstartujeme proces, který bude po dlouhá léta zaměstnávat stovky právníků, úředníků, soudců, volených orgánů a veřejných činitelů, ale také památkářů, muzejníků, galeristů, novinářů a v neposlední řadě i kriminalistů a že náprava jedněch domnělých majetkových křivd způsobí řadu křivd nových, a to nejen majetkových. ... Naše republika podala prst a jistý okruh osob, trpělivě čekajících, správně vytušil, že konečně přišla ta pravá chvíle chytit celou ruku, pod pláštíkem restitucí prolomit Benešovy dekrety a navrátit zemědělský majetek obrovských rozměrů spolu s množstvím hradů a dalších památek nedozírné hodnoty zpět do rukou těch, kterým byly tyto statky po válce právem zkonfiskovány jakožto příslušníkům poražených národů, jakožto zrádcům národa českého a slovenského.

Je zde dokumentováno pět významných restitučních kauz. I - Kauza Salm-Reifferscheidt (zpracovala Eva Nečasová); II - Kauza Des Fours-Walderode (Josef Kunetka); III- Kauza Colloredo-Mansfeld (Oldřich Vaňura); IV - Kauza Thun-Hohenstein (Jan Málek); V - Kauza Möse (Jan Hříbek).

S chronologií pěti případů nás seznamují ti, kteří celá léta čelí tlaku divných "restituentů" a jejich právníků. Každá kapitola je doplněna fotografiemi a kopiemi historických dokumentů vysvětlujících o jaké že se v těchto případech jedná restituenty (nikdo totiž nezpochybňuje právo na majetek těch skutečně poškozených, ke kterým popisovaní ale rozhodně nepatří). Doplněna je i použitá literatura. Kniha by měla sloužit k tomu, aby se nejmladší, a nejen ta, nad fakty zamyslela.

Zajímavá a současně varovná jsou totiž slova slova profesora Václava Pavlíčka, uvedená pod názvem Náprava křivd nebo návrat minulosti. Dovolím si citovat několik vět: "Velmi slabé historické vědomí o nejnovějších dějinách zejména 20. století a jejich ideologizace u mladé a částečně i středí generace, vypěstovaná v minulém režimu, otevřela prostor pro revizi základních historických pilířů české a československé státnosti, základů, o které se opírali i zakladatelé československého státu. Skupina publicistů a historiků, revidujících protinacistické hodnocení minulosti získávala ve sdělovacích prostředcích téměř monopolní postavení. ..."

Informaci o zajímavé 155 ti stranné publikaci, si dovolím zakončit slovy prezidenta Edvarda Beneše ze 14. prosince roku 1945, autoři jich použili jako motta: "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci, Němci, kteří rozpoutali 2. světovou válku, se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem, že máte všecko zaznamenat, co jste zažili; abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní."


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena