MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dočkáme se přímé demokracie?

Ivan Turnovec

Od pádu komunistického režimu už uplynulo více jak jedenáct let. Doba je to dostatečně dlouhá na to, aby se mohla vytvořit základní pravidla občanského soužití i rozhodování. Otázkou ovšem je, zda k tomu skutečně došlo. Vytvořila se sice nová mocenská elita, její chování se ale od té předchozí liší jen v detailech. Stranická uskupení si pod záminkou zastupitelské demokracie uzurpují právo rozhodovat, po celé čtyřleté volební období, prakticky bez občanské kontroly, o řízení státu. Projevuje se to na všech úrovních.

Celou dobu se poslanci i další zastupitelé brání snaze o zavedení principů přímé demokracie. Nejen že odmítli referendum o rozdělení Československé republiky, ale smetli ze stolu veškeré návrhy zákona o referendu. Při tom existuje celá řada problémů, které by se měly řešit právě formou přímého rozhodování. Stačí připomenout náš vstup do Evropské unie, která sama referendum vyžaduje. Potřeba tohoto přímého rozhodování je ale ještě výraznější na úrovni komunální. Při tom zde místním referendům zákon nebrání, brání mu ale jednotlivá koaliční uskupení zastupitelů. Pokud by totiž rozhodovali občané, ztratili by jednotlivci a účelové spolky mnohé výhody.

Uvedu několik příkladů, kdy by měla rozhodovat formou referenda celá komunita, v našem případě občané města Turnova a ne jen systémem vzájemně výhodných dohod propojené koaliční uskupení v čele se starostou obce. Tak tedy, k významným změnám v infrastruktuře města, mezi které patří zrušení zastávek veřejné dopravy v centru, se měli rozhodnout občané (nakonec nesprávnost starostova rozhodnutí podpořeného radou města je evidentní). Stejně by se mělo postupovat v případě zásahů do zeleně města (rekonstrukce parků), či velkých finančních transakcí (prodeje a nákupu v částkách ovlivňujících rozpočet města – příkladem může být prodej plynárenských akcií), nebo při realizaci nákladných investičních akcí. Jednoznačný občanský souhlas by také měly mít vedením města zakládané městské podniky (vzrůstající režijní náklady vznikající v důsledku vytváření s. s r. o. nesvědčí o dobrém hospodaření). Specificky turnovskými problémy bylo odpouštění milionových dlužných částek z městského rozpočtu organizacím vedeným koaličními zastupiteli města nebo zvláštní odměny, které si nechali vyplácet vedoucí pracovníci města v čele s bývalým tajemníkem a současným starostou za to, že plnili svou základní povinnost, a organizačně se podíleli (?) na zajištění státní dotace a půjčky na rekonstrukci teplárenských kotlů. Upozorňovat na podobné praktiky je nutno, protože těch kteří si správu věcí veřejných pletou s osobním vládnutím není málo. Občané si musejí uvědomit, že jen svou aktivitou mohou podobným věcem zabránit.

Lze předpokládat, že do svých volebních programů pro volby v roce 2002, zařadí některé politické strany formy přímé demokracie. Zatím nejúplnější představu o zavádění přímé demokracie má Pravý blok. Z programu této strany, jejímž předsedou je známý disident Petr Cibulka, uvádíme:

Prosazujeme tyto hodnoty:

  1. Referendum na místní, regionální, státní a celoplanetární úrovni v takové podobě, aby žádná důležitá věc, týkající se obyvatel daného území, nebyla rozhodnuta bez jeho použití. Vše co je možné rozhodnout na místní, tedy co nejblíže občanům – dańovým poplatníkům, se rozhoduje tam.
  2. Přímá volba hlav obcí, měst, států atd. všemi občany, kteří si je ze svých daní platí, aby jim sloužili.
  3. Volitelnost soudců, policejních ředitelů a rozhodujících správních úředníků přímo občany.

S úplným zněním se mohou zájemci setkat na internetové adrese www.cibulka.cz nebo www.cibulka.com. Pro každého, kdo se s programem seznámí je zarážející, že Pravý blok má jen malý prostor v médiích. Elitářům z parlamentu i mnohých radnic se totiž snahy o zavedení přímé demokracie nelíbí. Znamenalo by to totiž omezení jejich pravomocí a výhod. Nutilo by je to ke službě veřejnosti a ne k jejímu ovládání. Představitelé Pravého bloku seznamují veřejnost se svým programem při osobních setkáních. V Turnově jsme se s Petrem Cibulkou a jeho spolupracovníky již několikrát setkali. Tak jako jiné strany zahajují již předvolební kampaň, zahajuje jí i Pravý blok. Jeho program je tím, který osloví všechny, kteří jsou současným stavem politických hrátek znechuceni. Realizace tohoto programu by totiž mohla ozdravit českou politickou scénu a hlavně umožnit občanům podíl na řízení jejich obcí a života. Věřím, že se najde dost voličů, nejen turnováků, kteří budou příští rok volit zástupce Pravého bloku do městského zastupitelstva i do parlamentu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena