MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Etika úředníků?

Pracovníci veřejné správy se možná v blízké budoucnosti začnou chovat k návštěvníkům jejich úřadů jako k lidem. Vláda totiž konečně schválila jakýsi kodex zaměstnanců veřejné správy, který navrhlo ministerstvo vnitra. Tento kodex, definující chování úředníků správních úřadů, však bohužel není právní normou a není proto vymahatelný a záleží jen a jen na pracovnících úřadů, zda ho budou alespoň částečně dodržovat.

Takže jsme vlastně stále na místě a tolik opěvovaný kodex se s největší pravděpodobností na české úředníčky aplikovat nepovede. Že by zbytečná snaha vládních úředníků? Uvidíme. Kodex v sobě zakotvuje obecné zásady, že výkon veřejné správy je službou veřejnosti, nebo že úředník musí vykonávat svou práci s nejvyšší mírou slušnosti porozumění a ochoty a bez předsudků. Zaměstnanci veřejné správy by také neměli vyžadovat ani přijímat dary, úsluhy a laskavosti, neměli by se dostat do situace, kdy budou zavázáni laskavost oplatit. Nabídnuté výhody by měli ohlásit svému nadřízenému a podobně. Jak humorné…

Podle kodexu by například státní zaměstnanec neměl připustit střet svých soukromých zájmů s postavením zaměstnance veřejné správy. Zaměstnanec veřejné správy by například také neměl vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně provádět služební povinnosti. Na to mohu říci pouze: „Ha, ha, ha.“ Že tento kodex bude nějaký úřadníček XY dodržovat neuvěří ani kojenec. Vždyť by přišel právě o ty největší výhody, kterému mu toto jinak stereotypní zaměstnání přináší.

Nepodepsaný internetový ohlas na kritiku turnovského starosty


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena