MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

O regionálních médiích

Jana Dědečková

Média a novináři jsou sice označování jako hlídací psi demokracie, ale nejsem si jistá tím, zda toto platí v naší postkomunistické společnosti s nezralou a neetickou žurnalistikou. Proto doporučuji, abychom hlídacími psy demokracie byli především my sami, a to naší vlastní občanskou angažovaností a soustavným vzděláváním, abychom vůbec byli schopni v nepřeberném množství informací se orientovat. Jen dokonalý všeobecný přehled o stavu společnosti v níž žijeme zabrání tomu, abychom nekriticky přejímali všechny zprávy, jež se nám média snaží podsunout, ať už ve své honbě za ziskem, nebo z důvodu získání vlivu. Ferdinand Peroutka v době, kdy ještě nebyla televize napsal, že noviny jsou nespolehlivými zrcadly naší společnosti a mnohdy nám předkládají jen blyštivý povrch. Po desetiletém pozorování naší mediální scény bych na této větě změnila jediné slovo. Vzhledem k tomu, že od doby Ferdinanda Peroutky přibylo prostředků, které nám nabízejí svá sdělení, nahradila bych noviny slovem média.

Dělit média na ty, které mají celostátní působnost a na média regionální, je možné pouze v tom, že každý z nich se snaží oslovit jinou cílovou skupinu a tomu je přizpůsoben i obsah konečných produktů. Regionální média jsou soukromé subjekty, které se řídí principy trhu a stanovenými ekonomickými pravidly a proto pátrat po tom, zda je dostatečná jejich ekonomická báze je především jejich starostí a z mého hlediska spotřebitele je pro mě tato stránka nezajímavá. Vždy pro mě však bude velice zajímavá ekonomická báze veřejnoprávních médií a jejích finanční hospodaření. V ČT jsem měla možnost se na vlastní oči přesvědčit o nehorázném plýtvání penězi občanů, aniž by za to dostávali adekvátní náhradu ve formě kvalitních programů.

Co se týče obsahu jsou regionální média přísně podřízeny pravidlům na objektivitu, vyváženost, nestrannost atd., a jak jsme si již v naši republice zvykli, jako soukromé subjekty jsou neustále pod drobnohledem tisíce kontrolních orgánů, takže jsou neustále vystaveni hrozbě odnětí licence. Opět v přímém protikladu s veřejnoprávní televizi, kde v podstatě nehrozí žádné sankce za porušení těchto pravidel. Naopak, jakákoliv kritika je vydávána za omezování svobody slova. Díky této skutečnosti máme možnost přihlížet na obrazovce tohoto média i estébáckým praktikám minulosti, které si docela dobře osvojili mladí a všeho schopní investigativci pana Mrnky. To samozřejmě hovořím o médiích elektronických. Média tištěná mají svá pravidla stanovená tiskovým zákonem, který porušují s takovou intenzitou, že kdyby je žaloval každý dotčený občan, mohli by se do budov soudu rovnou nastěhovat…

Tak jako v České republice ještě stále neplatí, že odstupuje ministr, který udělá chybu, tak neplatí ani skutečnost, že je odepsán novinář, který přes noc změní své přesvědčení, popřípadě je přistižen s politikem v alkoholickém opojení ze společně vypité láhve. … Neformální vztahy novinářů s členy orgánů, jež uplatňují výkon státní moci se považují za něco normálního. V případě regionální televize Turnov město dokonce financuje soukromého vysílatele částkou 2 milióny korun ročně, a to přes značnou nechuť mnohých obyvatel Turnova, kteří by viděli lepší využití peněz v investicích do městského majetku, než v posilování moci soukromého provozovatele, který se díky dotaci města dokonce prohlásil za „veřejnoprávní televizi“. Tato regionální televize dokonce vysílá bez udělení licence Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, tudíž ani nepodléhá požadavkům, které jsou stanovené zákonem. Je s podivem, že představitelé města mohou využívat regionální televizi k posilování svého vlivu z veřejných prostředků a věřím, že občané Turnova v komunálních volbách odmítnou podpořit stranu, která bude chtít za jejich peníze setrvávat v tomto nemorálním vztahu.

Mediální podnikání je především standardním podnikáním a není třeba připisovat mu jiný smysl. Vyvolávaní atmosféry, že tato lidská činnost vyžaduje zvláštní nestandardní podmínky, je jen vodou na mlýn tzv. „mediálním odborníkům“, kteří se předhánějí ve svých sociologických rozborech, novinových článcích s varovnými výkřiky a mezi sebou opsanými frázemi o naprosto mimořádném postavení médií v našem životě. V momentě, kdy si občané naší země budou vědomí toho, že média fungují:

  1. jako objekty – tzn. nástroje moci a vlivu někoho jiného,
  2. jako subjekty- tedy šiřitele zájmu vlastních,

bude jim jasné, že i tento obor snese v drtivé většině hledisek naprosto standardní přístup a standardní legislativní podmínky, jako kterýkoli jiný podnikatelský subjekt. Tím ovšem „mediální odborníci“ pozbudou svou důležitost a cenu trhu.

Přestože média regionální jsou pro spotřebitele mnohem méně anonymní a jejich důvěryhodnost, nebo naopak, je často velmi úzce spojena s osobou majitele, nebo novináře, kterého známe ze svého bezprostředního okolí, není tato skutečnost vždy zárukou vyšší profesionality. … V posledních deseti letech jsme regionální média vnímali jako něco okrajového a mnoho občanů by jen ztěží bylo schopno vyjmenovat alespoň tři tituly působící v jejich regionu. … Tento význam se s novým uzemním uspořádáním bude stále více měnit ve prospěch regionů a s nimi současně vzroste i význam regionálních médií… Média působící na úrovní regionu se zvolením správné strategie mohou v budoucností stát celostátním médiím vážnou konkurencí… Jsem přesvědčena o tom, že v situaci nového územního uspořádaní a vzhledem ke klesající kvalitě veřejnoprávní televize budeme zanedlouho postavení před oprávněný požadavek regionů na jeden celoplošný kanál pro regionální vysílání…


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena