MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co udělá turnovský starosta?

Ivan Turnovec

Turnovský starosta ing. Hejduk má svérázné představy o tom jak motivovat sebe a některé své další přátele. Nebylo mu zatěžko v roce 1995 požadovat pro sebe, společně s tajemníkem města ing. Žákem a vedoucím s.r.o. Teplo ing. Žalským mimořádnou odměnu za to, že město získalo dotaci na rekonstrukci kotelny městské společnosti s ručením omezeným. Umožňovala mu to pravidla pro vyplácení mimořádných odměn, která sestavil tajemník ing. Žák a odsouhlasila rada města.

Pravidla porušovala dobré mravy i zákon (uvádělo se v ní mimo jiné, odměny budou vypláceny ze získaných mimorozpočtových příjmů). Nebralo se v úvahu, že statutární zástupci města jsou profesně povinni získávat pro město finanční příspěvky formou dotací atd. Ing. Hejduk, v té době místostarosta, musel vědět, že požadování odměny je neetické, to, že je to nezákonné se nenamáhal zjišťovat.

S tím přišlo po několika letech zastupitelstvo, když směrnici o „mimořádných odměnách“ v lednu 1998 zrušilo. Nicméně pokusil se ještě v této době, kdy již věděl, že jde o závažné pochybení, „pravidla“ inovovat a znovu prosadit. Naštěstí jeho návrh neprošel. Podařilo se mu ale zatajit údaje o odměnách (bez ohledu na zákon 106) až do doby výroku Ústavního soudu v roce 2001. Dnes je na něm, aby ze svého pochybení vyvodil závěry. Osobně se domnívám, že by měl jít příkladem (a to bez ohledu na další řešení celého případu) a vrátit jako první částku 27 000,- Kč, případně i s nějakým úrokem do městského rozpočtu.


Poznámka: Další informace na téma mimořádných odměn v Turnově naleznete například v článku Mimořádné odměny pracovníků turnovské radnice. Tento článek měl být původně uveřejněn v HOT, zatím se tak však nestalo (a pravděpodobně ani nestane).


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena