MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Sponzoring na Turnovsku

Ivan Turnovec

Na městské tiskové konferenci 2. května 2001 si, při informování o organizaci 3. memoriálu Ludvíka Daňka, který proběhne 20. května, postěžoval president AC Turnov Pavel Šilhan na malý zájem místních sponzorů. V minulosti, té vzdálenější, bývala situace jiná. Dokumentoval to i pozvánkou na III. ročník Velké ceny města Turnova ve skoku o tyči, který proběhl 22. září 1946. Je z ní zřejmé, že se na financování této akce podílela kromě jednatřiceti živností i velká řada turnovských, ale i přespolních občanů (celkem jich tehdy bylo 152) zařazených do čestného výboru.

Tehdy se ještě jednalo o dva rozdílné přístupy přežívající z Rakousko-Uherska a první republiky. Dobročinné sbírky na „chudé“ měly jiný charakter než podpora sportovních a kulturních aktivit. Dobročinné akce byly nárazové a do jisté míry morálně vynucované od středních a bohatších vrstev. Jinak ale probíhalo financování veřejných aktivit. Šlo skutečně o dobrovolné příspěvky na realizaci kulturních či sportovních akcí. Všichni ti drobní i větší sponzoři, často jejich děti, se na akcích skutečně podíleli. Příkladem ale šli vždycky u sportovních akcí funkcionáři a aktivní příznivci. U těch kulturních pak nechyběli nikdy představitelé městské inteligence a podnikatelé. Podílet se alespoň malým darem na mimopracovním životě města bylo pro každého ctí. Neexistovalo například, že by nedali příspěvek představitelé radnice a městských úřadů.

Dnes je představa sponzoringu v mnohém jiná, než tomu bylo dříve a to je zásadní chyba. Organizátoři nehledají první příspěvky mezi sebou a těmi kdo se na akcích aktivně podílejí. Mají pouze nataženou dlaň směrem k podnikům. Nehledají zdroje ve vlastních kapsách. Nepřipadá jim vůbec divné, že se na sponzorování nepodílejí. Na tomto místě se musím zeptat, jak je možné, že žádný osobní finanční dar nedal předseda organizačního výboru pro pořádání Memoriálu Ludvíka Daňka, starosta města ing. Milan Hejduk a další členové organizačního výboru počínaje presidentem AC Turnov Pavlem Šilhánem.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena