MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vědí turnovští radní co je střet zájmů?

Ivan Turnovec

Jsou jistě přesvědčeni že ano. To je také důvodem, proč se žádný z nich nezúčastnil besedy na téma Střet zájmů s Mgr. Janou Hamplovou z Mohelnice, která proběhla pod patronací Demokratického klubu ve čtvrtek 24. května 2001. Turnovská zastupitelská většina totiž panu starostovi kdykoli odhlasuje, že nějaký střet zájmů neuznává. Ostatně to co je uváděno v novém znění zákona o obcích k této problematice je bezzubé, protože nejsou žádné sankce. A s nějakou etikou u turnovských radních nikdo neuspěje.

Nicméně některého z občanů by mohl tento paragraf i jeho vysvětlení zajímat – takže tedy paragrafem 83 odst. 2 nového obecního zákona je stanoveno, že:

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Tato složitější konstrukce potřebuje ke správnému pochopení a následnému řádnému uplatňování podrobnější rozbor.

Institut střetu zájmů se uplatňuje u všech členů zastupitelstva ve všech případech, kdy mají jako členové kolegiátního orgánu (zastupitelstvo, rada, výbor, komise, zvláštní orgán) uplatnit svůj mandát a podílet se na projednávání a rozhodování libovolné záležitosti.

Podílem na projednávání nutno v tomto kontextu rozumět vystupování v rozpravě (a sdělování svých názorů a doporučení k hlasování); podílem na rozhodování pak nutno rozumět vlastní hlasování. Je zřejmé, že člen zastupitelstva, u něhož došlo ke střetu zájmů, se tedy nesmí k projednávanému problému ani vyjadřovat, ani o navrženém usnesení hlasovat.

Ještě před platností nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000 a účinným od 12. listopadu 2000, jsem se po jednom hlasování zastupitelstva města Turnova podivil. Napsal jsem o tom, shodou okolností, právě v květnu 2000, poznámku pod názvem: Jak mizí dobré mravy (Turnovský zpravodaj Hlasy a ohlasy Turnovska text neuveřejnil, nicméně světlo světa spatřil jinde). Dovolím si kousek citovat:

„Zúčastnil jsem se 27. dubna veřejného zasedání turnovské městské rady. … Město Turnov postihla v březnu povodeň, má poničené komunikace a potřebuje každou korunu. Padesátimilionové zadlužení také není maličkost a tak by člověk očekával, že se bude šetřit s každou korunou. Požadavek státní Hotelové školy na odpuštění části nájemného za rok 1999 ve výši 800 000,– Kč a požadavek na snížení nájmu o celý milion na rok 2000, mne proto překvapil. Ještě víc mne ale překvapila diskuse k tomuto problému. Nájemné platí městu vlastně stát a ve státním příspěvku pro rozpočet školy je s nájemným počítáno. Starosta města ing. Milan Hejduk nicméně řekl, že pro dlužnou částku by město muselo školu zažalovat, částku by jistě dostalo, ale určitě by pak byl odvolán ředitel školy, proto doporučuje dluh prominout. K věci se vyjadřoval i ředitel školy Mgr. Špetlík, jinak radní města a přítel pana starosty. Z jeho projevu jsem pochopil, že by mu při placení nájmu chyběly peníze na odměny. Přes návrhy opozičních zastupitelů za VPM, aby bylo odpuštěno pouze penále a jednalo se o splátkovém kalendáři, byl při hlasování požadavek o odpuštění dluhu odhlasován. Rozhodl o tom jediný hlas (v podstatě hlas toho kdo o odpuštění dluhu žádal, ředitele školy).“

Při této příležitosti jsem poslal vedoucím představitelům města Turnova dva dotazy, kterými jsem na, na pro mne nepochopitelnou argumentaci, a následné hlasování zastupitelů, reagoval:

  • Dokázal byste definovat veřejný zájem v komunální politice?
  • Jsou u nás dobré mravy jen nic neříkající pojem, lze nějaké etické chování politiků na celostátní i komunální úrovni vynutit?

Odpověď jsem ani od jednoho z nich nedostal. Poptal jsem se tedy i jinde, politikům a umělcům nebylo zatěžko odpovídat. Na tomto místě uvedu pro nedostatek místa jen jednu z odpovědí, a to od poslance JUDr. Miloslava Výborného z KDU-ČSL:

„Nuže k otázce prvé: Nejsem si jist, zda bych uměl naprosto přesně definovat veřejný zájem v komunální politice, ale tak jak já jej vidím, jde nepochybně především o zájem obce, které se tato komunální politika týká, tj.občanů této obce, ale při tom je důležité dodat: nemůže jít o zájem, který by nebral v potaz i zájmy obcí okolních nebo zájmy obcí v širším pohledu. Tak jako mezi občany má být solidarita, tak jako práva jednotlivých občanů mají ustoupit odpovědnosti v případě, kdy se střetávají s právy jiných občanů, tak i práva jednotlivých obcí neměla by být prosazována na úkor obcí jiných.

K druhé otázce: Jsou u nás dobré mravy jen nic neříkající pojem? A lze nějaké etické chování politiků na celostátní i komunální úrovni vynutit? Jde evidentně o otázky dvě. Ta prvá má odpověď jednoduchou. Jak u koho. Pro někoho jsou dobré mravy opravdu jen nic neříkající sousloví, jiný se dobrými mravy řídí a nepotřebuje k tomu žádné zákony. A k té druhé části. Opravdu mravní chování žádný zákon vynutit nemůže, zákon může mravné chování podpořit, může, je-li špatný, k nemravnému chování vybídnout, ale kdo chce být nemravný, bude nemravný i při dobrých zákonech, a kdo chce být mravný, bude se mravně chovat, i kdyby zákony byly sebešpatnější.“

Víc snad už uvádět nemusím. Podle turnovského starosty, a jeho přátel v radě města, je ale vše stále v nejlepším pořádku. Pro ně střet zájmů neexistuje a poslouchat někoho, kdo o něm chce mluvit, nehodlají, oni si totiž budou rozhodovat po svém a nikdo jim do toho nebude mluvit. Dokázali to už mnohokrát. Co je dobré pro ně, to přece musí být dobré pro město. Tak si třeba dokázali vyplácet mimořádné odměny ze státních dotací a půjček, které město dostalo na investice. O tom ale zase příště.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena