MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo škodí městu Turnov?

Ivan Turnovec

V uplynulých dvou letech se v městem financovaných médiích opakovaně objevovaly zprávy o kverulantech obtěžujících svými stížnostmi městský úřad a kalících klidnou atmosféru komunální politiky. Podle starosty města vždy bylo, a je, vše ve správě Turnova v tom nejlepším pořádku. Zajistil kontinuitu, která v jeho pojetí nikdy nepotřebovala žádnou kontrolu (a tím spíš takovou, jakou by chtěli opoziční kverulanti).

V lednu 1999 v HOT sice přiznal, že: „Zvolením starostou města skončila jedna etapa mého života, mého působení na radnici města.“. O tom jaká etapa to byla se můžeme pouze domýšlet. Zákon 106 o informacích ještě neexistoval a co nebylo pro občanský plebs se dalo bez problémů zatajit. V listopadu 1999 opět v HOT hodnotil povolební roční působení více než optimisticky: „…jsem nenašel takovou podstatnou chybu nebo nečekaný problém, abych se o nich musel zmiňovat“.

Po schválení zákona o přístupu k informacím, když se opět podařilo některé utajovat, jsme se z HOT dověděli od místostarosty MUDr. Eckerta: „Práce s informacemi, tj. ochota je poskytovat a umění je přijímat, jsou podmíněny a utvářeny oboustranným pochopením. Je samozřejmým právem každého občana, jak naloží se získanou informací. Zda k bezbřehé kritice, či kritice oprávněné…“ Vedení radnice ale zůstávalo v odrážení kverulantů stále jednotné. Některé informace byly stále tabu nejen pro občany, ale i pro zastupitele.

V září 2000 v HOT pan starosta Hejduk ještě bojovně napadá pět zastupitelů, kteří programově požadovali některé informace a kontrolu hospodaření města: „Uveďte důvody a důkazy, které Vás opravňují k tvrzení, že starosta města omezuje plnění Vašeho mandátu zastupitele.“ To, že nedostávají odpovědi na své dotazy a nedostanou se k materiálům, na jejichž základě lze posuzovat správnost, nebo chybu v radničním rozhodnutí, za omezení mandátu kverulantů, nepočítal. Podpořilo jej i 15 přátel, koaličních zastupitelů, kteří se hlasováním distancovali od prohlášení opozice. Vše bylo stále v tom nejlepším pořádku. Město opustil tajemník ing. Žák.

V březnu 2000 pochválil jeho práci ing. Hejduk: „Klíčový význam pro nás mělo udržení klidu na úřadě po volbách, kdy se změnou zastupitelů zákonitě přichází nepřehledná doba utváření zásadních názorů a postupů města.“ V lednu byla totiž zrušena vyhláška o mimořádných odměnách, kterou ve spolupráci s ing. Hejdukem připravil v roce 1993 právě pan tajemník. Vyhláška, která byla dlouho tajná. Ale ať se vrátím k pochvale pana tajemníka: „…se k výsledkům své práce dokázal dopracovat i s určitým hendikepem nemožnosti hlasovat, či zásadně diskutovat.“

Ještě celý rok ale zůstaly, bez ohledu na nějaký zákon 106, údaje o podivných „mimořádných odměnách“ utajeny. Uvolněny byly až v březnu roku 2001 a to na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Napsal jsem o tomto problému do HOT příspěvek s názvem Jde jen o střet zájmů?. Uveřejněn nebyl. Neshoduje se totiž s neustálým tvrzením tohoto měsíčníku, že všechny problémy Turnova vznikají pouze díky kverulantství několika zastupitelů a dalších občanů.

Stručně tedy uvedu, co vyplynulo z dodaných informací: Odměnu ve výši několik desítek tisíc korun si vyžádal (to není chyba, ale součást pravidel) – o odměnu se skutečně osobně přihlásil i sám autor pravidel a společně s ním i ing. Hejduk a ing. Žalský (celkem si rozdělili 160 000,- Kč). Peníze byly z ministerské dotace a půjčky na rekonstrukci kotelny turnovské teplárenské společnosti. Tedy za zajištění něčeho, co je jejich základní povinností, pokud by se o zajišťování prostředků pro město nestarali, neměli by ve svých funkcích co dělat. Tímto zjištěním je trochu pošramocena sněhobílá pověst vzorného a bezproblémového starosty. Vzhledem k tomu, že údaje byly celou dobu utajovány, nedošlo k promlčení porušení pravomoci veřejného činitele, střetu zájmů a neoprávněného obohacení.

Ostatně na tomto místě je nutno podotknout, že existují i pracovníci MÚ, kteří si o nemravnou odměnu (i když by na ní měli podle pravidel bývalého tajemníka nárok) nikdy nepožádali, protože to pokládali za nemorální. Nový tajemník, když se s problémem „mimořádných odměn“ seznámil, prohlásil, že by něco podobného během své působnosti nikdy nedopustil.

Další z pih na kráse vzorného, stále ještě díky kontinuální většině pana starosty v zastupitelstvu, a nekontrolovatelného vedení města Turnova, budeme probírat příště. Zde si jen dovolíme dobře míněnou radu, nebo racionální návrh na řešení, který požaduje místostarosta MUDr. Eckert (HOT únor 2000 – Jsem informován, a proto jsem). Neoprávněné odměny by měly být vráceny do městského rozpočtu a ti kteří si je přisvojili, by se měli omluvit spoluobčanům.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena