MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dokážeme se hájit?

Ivan Turnovec

Je známo, že diktátoři se dostanou k moci ne proto, ze většina občanů s nimi souhlasí, ale proto, že jsou lhostejní, sice nesouhlasí, ale mlčí. V roce 1947 komunistická strana u nás dostala ve volbách 38 procent hlasů. Bylo to hodně, ale mnohem více nekomunistů nedokázalo zabránit událostem v únoru 1948. Studenti, kteří tehdy pochodovali na hrad, žádali prezidenta Beneše o akci proti chystanému puči. Pražané jim mávali, a oni tehdy volali, "nestůjte na chodníku, pojďte bránit republiku". Paní Anna Gráfová, třiaosmdesátiletá pamětnice studentského pochodu, si vzpomíná, jak jim jeden občánek z chodníku odpověděl: "My nemáme čas, musíme se starat o své obchody." Nikdo tehdy neměl čas a proto přišel únor 1948.

Dějinná paralela existuje. I dnes si politické strany uzurpují moc, která jim nepatří. Vytvořila se sice nová mocenská elita, její chování se ale od té předchozí liší jen v detailech. Stranická uskupení si pod záminkou zastupitelské demokracie uzurpují právo rozhodovat, po celé čtyřleté volební období, prakticky bez občanské kontroly, o řízení státu. Projevuje se to na všech úrovních. Celou dobu se brání každé snaze o zavedení principů přímé demokracie.

Od pádu komunistického režimu už uplynulo více jak jedenáct let. Doba je to dostatečně dlouhá na to, aby se mohla vytvořit základní pravidla občanského soužití i rozhodování. Otázkou ovšem je, zda k tomu skutečně došlo. Celou dobu se totiž poslanci, i další zastupitelé, brání snaze o zavedení principů přímé demokracie. Nejen že odmítli referendum o rozdělení Československé republiky, ale smetli ze stolu veškeré návrhy zákona o referendu. Při tom existuje celá řada problémů, které by se měly řešit právě formou přímého rozhodování. Stačí připomenout náš vstup do Evropské unie, která sama referendum vyžaduje. Potřeba tohoto přímého rozhodování je ale ještě výraznější na úrovni komunální. Při tom zde místním referendům zákon nebrání, brání mu ale jednotlivá koaliční uskupení zastupitelů. Pokud by totiž rozhodovali občané, ztratili by jednotlivci a účelové spolky mnohé výhody.

To vše je důvodem, proč vzniká nové občanské sdružení Rovnost. Toto uskupení občanů bude nezávislé na politických stranách, vzniká při plném vědomí současné krize politického stranictví. Chce komunikovat se všemi, kteří souhlasí s tím, že právo rozhodovat o vývoji našeho státu na všech úrovních nemá být záležitostí hrstky vyvolených, ale všech občanů. Cílem sdružení Rovnost je ovlivnit jednáním s poslanci, senátory, i vlastní petiční činností, změnu volebního zákona tak, aby byla zrušena 5 % hranice pro vstup do parlamentu, dále aby měli hlasovací právo i občané české národnosti žijící v zahraničí. Dále aby byla respektována rovnost všech kandidátů tím, že budou dostávat jmenovité hlasy voličů i v tom případě, že jsou na stranické kandidátce, pořadí na kandidátce bude mít význam pouze při stejném počtu hlasů kandidátů příslušné stranické kandidátky. Občanská sdružení budou rovnocennými partnery politických stran.

Občanské sdružení bude stejným způsobem inicializovat i novelizaci zákona o obcích tak, aby všechny závažné otázky hospodaření obcí a další problémy výrazně ovlivňující život občanů byly řešeny referendem. Současně bude podporovat návrhy vedoucí konečně ke schválení zákona o referendu.

Cílem sdružení je dosáhnout změny volebního zákona do voleb v roce 2002. Splněním programového cíle dojde i k ukončení činnosti sdružení s tím, že pokud nedojde ke transformaci v nové občanské sdružení s jasným programovým cílem, bude sdružení rozpuštěno a případné finanční prostředky budou předány na dobročinné účely.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena