MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

11 let od odchodu Sovětské armády z Turnova

Josef Kunetka

Vážené dámy a pánové,
vítám Vás na této veřejné diskusi k jedné významné polistopadové události. Není to jen historická událost našeho města, ale má návaznost na události republikového rozměru s propojením do politických změn celého východního bloku.

V minulém roce – k 10. výročí demilitarizace Turnova a odsunu okupační sovětské posádky z Turnova – odvysílala Regionální televize Turnov několik zavádějících a nepravdivých informací o následcích pobytu i odsunu okupační sovětské posádky. V dezinformačních relacích RTT byla vznesená i obvinění za nedůsledný a neodpovědný postup při odsunu posádky během prvních pěti měsíců roku 1990, obvinění za „krytí“ nebezpečí ze základny raket s jadernými hlavicemi, které hrozilo bezprostředně obyvatelům Turnovska!

Relace RTT měly tak utvrdit veřejnost v představách o radioaktivním ohrožení občanů, ale i o „ohrožení jinými škodlivinami“, o nesmírných a neodstranitelných ekologických škodách. Relace měly utvrdit veřejnost i o vizích psychotroniků, že posádka zanechala na Vesecku podzemní raketové depo. V relacích komentátor RTT uvedl, že dne 5. května 1983 došlo „k mohutnému výbuchu po úderu blesku a to buď do vzducholodě nebo rakety, že při tom zahynuly desítky vojáků“ atd.

Takovéto dezinformace zcela prokazatelně škodí rozvoji našeho města i turistickému ruchu, negativně působí psychicky na veřejnost a to podobně jako radnicí vyhlášení „politického terorizmu v Turnově s anonymy a žhářstvím“. To zřejmě radnici nijak nevadí. Radnice neučinila prakticky žádná nápravná opatření (pozn.: kromě trestního oznámení na neznámého pachatele – na šíření anonymů a výhrůžných dopisů o tajemníkovi, starostovi a jedné úřednici a na dopadení pachatele, který tajemníkovi poškodil osobní a úřední majetek, dále na pachatele, který zapálil jakousi garáž jednoho zastupitele – údajně v souvislosti s plněním jeho zastupitelského mandátu).

Radnice s Radou pro RTT (zřejmě z důvodů obhájení neúměrného financování RTT) pouze vyhlásila informační embargo na další zprávy o pobytu a odsunu posádky a de facto potvrdila relaci RTT z 22. 8. 2000, kdy ve „velmi závažné zprávě“ upozornil JUDr Brunclík, že „jako hlavní likvidátor sovětské posádky v Turnově řadu let LŽU svým spoluobčanům“…

Přes vyhlášené informační embargo jsem uspořádal tiskovou konferenci s účastí veřejnosti už dne 25. září m. r. Tady v Městském kině jsme debatovali o skutečnostech a faktech. Tehdy bylo nepsaným výstupem z tiskovky, že město si úředně vyžádá výsledky měření radioaktivity, stanovisko armádního orgánu a že odvysílané informace v RTT (přenesené i do jiných médií) opodstatní také sám komentátor RTT. Na tiskové konferenci zazněly i názory amatérských „pátračů“ a bylo dohodnuté, že i oni své poznatky blíže upřesní a opodstatní.

Po tiskovce psal redaktor MfD Michal Komárek (29. 9. 00) – „Doklady o sovětském prostoru stále schází – zastupitel tvrdí, že RTT šíří poplašné zprávy“. Redaktor Komárek k tomu připojil svůj názor v tom smyslu, že „hodnocení“ pobytu a odsunu okupační posádky nabylo přímo filozofických rozměrů. K tomu si položil otázku. zda má za projev zdravého rozumu považovat spíše ochotu uvěřit něčemu, co se na první pohled jeví pravděpodobné, přijatelné a odmítnout bez dalšího vše nezvyklé nebo neočekávané, byť k tomu nemá jednoznačné důkazy? (pozn. před psaním asi neprostudoval dokumentaci). V závěru článku uvedl, že je pro druhou možnost (dovolával se, že „tak nějak ostatně definoval moderní uvažování už Descartes“) a že „tak nějak postupují i turnovští novináři“, tedy „i s rizikem, že jejich volání po dalších informacích bude pro někoho příliš bizarní, osobní nebo nepříjemné“. Konstatuji, že já volání novinářů nepovažují za nepříjemné, ale za podivné a neobvyklé. Od novinářů totiž vždy očekávám, že pro public relations budou objektivní, že jejich informace budou vždy ověřené a vyvážené, že nebudou dezinformační a vytvářející strach.

Právě tyto otázky novináře MfD a nepochopitelné vyhlášení informačního embarga Radou RTT i nezájem představitelů radnice „uvést věc na pravou míru“ a i aktivity amatérských pátračů a dalšího psychotronika mě vedly k tomu, abych k tomuto problému uspořádal veřejnou diskusi. Radniční představitelé to však ignorovali už minule a nyní také…

Je o mně všeobecně známé, že zásadně neodstupuji od nedokončených a nevyjasněných kauz. Využil jsem proto letošního 11. výročí demilitarizace Turnova a připravil jsem na dnešní den veřejnou diskusi. Na ni jsem pozval občany a žurnalisty i některé zástupce správy věcí veřejných, zástupce některých institucí s pobytem posádky a jejím odsunem nějak dotčených.

Vítám Vás na veřejné diskusi v této budově, kde probíhala většina závažných jednání s vedením sovětských vojsk v době mezi 15. únorem 29. květnem 1990. Jste v budově, kterou jsme převzali v předstihu a to už 10. května 1990.

K organizačním záležitostem uvádím, že jsem už nenutil do účasti při této diskusi odborníky, kteří již minule pozvání odmítli s tím, že k dezinformačním zprávám turnovské televize se nebudou vyjadřovat. Dezinformace je nutno řešit jiným způsobem, protože působily jako poplašné zprávy a tak jsou také šetřeny.

Zajímat Vás asi bude také i to, že dne 27. května – u torza Semtínské lípy – jsem se setkal s panem Michaelem Kocábem, polistopadovým vládním zmocněncem pro odsun sovětských posádek z republiky. Jeho zdůvodnění nepřítomnosti na tiskovce 25. září minulého roku bylo stejné, jako u ostatních v odsunu zainteresovaných odborníků. Už tehdy, po přečtení zpráv z RTT, pochybných názorů psychotroniků apod., prohlásil, že se nehodlá vracet do minulosti, na to je příliš zaměstnán, a jakékoli zpochybňování skutečností spojených s odchodem sovětských vojsk z Turnova pokládá za nesmyslné.

Michael Kocáb a Josef Kunetka u torza Semtínské lípy, květen 2001

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena