MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Demokratický klub v Turnově

Josef Kunetka

Demokratický klub v Turnově (dále jen DK) dává veřejnosti – občanům, zvoleným zástupcům samosprávných orgánů, úředníkům ve správě věcí veřejných na komunální, okresní i krajské úrovni – možnost otevřené diskuse k problémům ve správě věcí veřejných a k praktikám při transformaci společnosti na otevřenou občanskou společnost.

Aktivity DK nenacházejí však pochopení především u těch, kteří nesou odpovědnost za dokonalou správu věcí veřejných, tedy u veřejných činitelů a to jak volených, tak i u úředníků v zaměstnaneckém poměru.

DK v Turnově dovoluje si oslovit veřejnost otázkami:

„Je správa věcí veřejných ve správných rukou? Dodržují veřejní činitelé na radnici v Turnově zákonná opatření a postupy? Neuplatňují se jen politické mocenské praktiky?“

Demokratický klub je republikovou institucí s členy i ve 26 zemích světa. DK v ČR má schválené stanovy od 15. 5. 1990 a jeho členy jsou osoby různého zaměření v celém rozsahu demokratického politického spektra a různých profesí od manuálně pracujících občanů, administrativních pracovníků až po pracovníky ve vedoucích funkcích, veřejní činitelé a i zcela obyčejní občané všech věkových kategorií.

Demokratický klub

 • je nestranická politická organizace (založena v „ilegalitě“1948, legalizovaná 1990)
 • vidí potřebnost existence nestranických politických organizací, které pomáhají dotvářet demokratickou společnost
 • >
 • sleduje jak se uplatňují požadavky demokratismu
 • vystupuje proti všemu nedemokratickému
 • vydává stanoviska k aktuálním politickým otázkám z hlediska demokratismu
 • nabízí členům možnost účasti v aktivním politickém životě, aniž by je zavazoval k přijímání a prosazování ucelených programů
 • nezaručuje členům funkce, moc ani protekci
 • vítá každého, kdo se hlásí k podpoře demokratismu a kdo má konstruktivní stanoviska k dosažení otevřené občanské společnosti a kdo usiluje o dodržování právních norem ve správě věcí veřejných

Místní turnovský DK už několik let usiluje naplnit poslání DK v řadě diskusních pořadů, na které zve přední odborníky ze správy věcí veřejných a „napříč politického spektra“ i přední politiky. DK se soustřeďuje na postavení občana ve společnosti. Občana prosazuje jako primární politický subjekt, upřednostňuje jeho práva a to především s důrazem na rovnost, svobodu, svědomí a uplatňování politických-demokratických práv. DK v debatních pořadech ozřejmuje záruky ústavnosti, zákonnosti a s tím především spojené fungování zastupitelských sborů od komunální politiky počínaje. V DK se diskutuje o aktuálních problémech ve společnosti, o realitě a o možnostech konstruktivního řešení problému a zkvalitnění správy věcí veřejných. K tomu DK využívá mnohé osobnosti z veřejného života – v turnovském DK už přednášely osobnosti:

 • Mgr. Hamplová (právnička, členka ZM v Mohelnici, členka republikové skupiny pro transformaci veřejné správy před vstupem do EU…)
 • PhDr. Šolc (předseda Etického fóra Praha, polistopadový člen FS…)
 • Ing. Königová (členka rady v novém zastupitelstvu Libereckého kraje…)
 • a další jako např. – JUDr. Výborný (starosta Heřm. Městce a poslanec), Ing. Kužílek (spoluautor informačního zákona), JUDr Joch (Občanský institut), RNDr. Rynda (Karlova universita), Ing. Horníková (poslankyně ODS)…
 • problémy veřejnoprávní televize objasňovala z Rady pro ČT p. Dědečková a za ČT p. redaktor Potužák…
 • Dosavadní pořady DK byly plnohodnotné a je ke škodě, že veřejní činitelé v komunální politice to ignorují. Zřejmě ctí veřejné prohlášení starosty, že těchto pořadů DK se nikdy neúčastní. Je ke škodě věci, že pořady DK o problematice občanské společnosti nevnímají městem placená média („soukromo-veřejnoprávní“ Regionální televize Turnov a společensko kulturní měsíčník sebevědomých občanů Turnova – Hlasy a ohlasy Turnovska).

  Snad dostatečně výstižně charakterizoval problémy v zastupitelských orgánech redaktor MfD Michal Komárek (18. 5. 2001). Nejprve konstatoval, že v zastupitelstvech nemohou být všeznalci v oboru školství, zdravotnictví, výstavby … a k tomu si položil otázku, zda je vůbec možné ve sboru amatérů přijmout nějaká rozumná usnesení? Sám si odpověděl, že možné to je, ale že:

  „To vyžaduje určitý typ politika, tedy takového, který zná svoje meze, není přehnaně ješitný a ambiciózní, ví co neví, má dostatečný rozhled a chápavost, aby se uměl správně zeptat na správných místech a vyslechnout a pochopit odpověď. Má být inteligentní, zkušený, moudrý, vzdělaný, skromný, pokorný, pracovitý…“

  Redaktor svoji myšlenku dokončil slovy: „Mám pocit, že se nám voličům opakovaně nedaří takové politiky vyhledat.“ Nutno dodat, že se to bude zřejmě opakovat i po dalších volbách. Moc mocných a byrokratizace v naší společnosti roste geometrickou řadou a stává se neporazitelnou. Politika přešla v politikaření a to se stalo zhoubnou chorobou společnosti.

  Josef Kunetka
  člen městského zastupitelstva a DK
  v Turnově 30. 5. 2001


  (c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena