MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ad: Mimořádné odměny

10. června jsem poslal na radnici mail určený panu starostovi (reagoval jsem tak na odmítavou odpověď ve stejné věci od místostarosty MUDr. Eckerta z 1. června):

Pane starosto,
28. května jsem se obrátil mailem na pana místostarostu Eckerta se žádostí, aby nechal na květnovém zastupitelstvu projednat požadavek na vrácení neoprávněných mimořádných odměn z minulých let. On to neudělal a při osobním jednání mi oznámil, že se k tomu osobně nemůže vyjadřovat, protože v inkriminované době ještě nebyl v zastupitelstvu.

Obracím se tedy na Vás jako zastupitele, který je pamětníkem celé záležitosti s mimořádnými „mimořádnými“ odměnami se žádostí, abyste při nejbližší příležitosti nechal v radě města projednat otázku vrácení neoprávněně přijatých mimořádných odměn. Jako první lze projednat odměny z dotace a úvěru pro s. s r. o. Teplo na rekonstrukci kotlů. Lze předpokládat, že ti, kdo odměny neoprávněně přijali, je na základě dohody vrátí. Pokud by bylo nutno věc řešit soudně, nabízím Vám pomoc renomované advokátky, která by částky pro město bez problémů vysoudila (to, že jejich vyplacení odsouhlasila rada a snad i zastupitelstvo je relevantní, protože oba orgány byly nesprávně informovány a tak byly uvedeny v omyl, navíc je zde stále ve hře otázka dobrých mravů, jednotlivcům v MR sice nic neříkající ale přesto existující) .

Za vyřízení a zprávu o tom, jak bude při vracení odměn postupováno předem děkuji.

S pozdravem
Ivan Turnovec

P. S.: Původně jsem chtěl připojit i mail, který dostal pan místostarosta Eckert, ale o tom se můžete dohovořit s ním. Bylo by to zbytečné zatěžování sítě.

Odpověď od pana starosty jsem dostal promptně, posílal jí již po deváté hodině ranní:

Vážený pane,
obdržel jsem od Vás žádost na zařazení bodu neoprávněně přiznané odměny na jednání RM v Turnově. Dovolím si Vám odpovědět následující

  1. Nešlo o neoprávněně vyplacené odměny.
  2. Nemám v úmyslu zařadit tento bod na jednání RM.
  3. Redakce HOT mě požádala o rozhovor na dané téma v následujícím čísle.

S pozdravem
Milan Hejduk


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena