MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kauza Walderode se vracíKauza walderode se vrací

Ivan TurnovecIvan Turnovec

Restituční spor o rozsáhlý majetek šlechtického rodu Walderodů se táhne od roku 1991. Na základě posledních odhadů z roku 1997 jde o majetek za 3,5 miliardy korun, V roce 1991 si zažádal o přiznání českého občanství pan JUDr. Karl Des Fours Walderode tehdejší ministerstvo vnitra, vedené Janem Rumlem. Ministerstvo mu během několika dní vydalo osvědčení o státním občanství a na základě toho on začal žádat o vydání rozsáhlého majetku, který mu byl konfiskován na základě Benešova dekretu 12/1945.

V té době vznikl v Turnově Petiční výbor a na základě jeho vyjádření bylo Walderodemu občanství jako neoprávněné zrušeno. Současně bylo pozastaveno jakékoli předávání jím požadovaných nemovitostí. Právníci rodu Walderode podali stížnost k ústavnímu soudu a ten rozhodl v červnu tohoto roku, že existující české občanství panu Karl Walderode nejde formálně zrušit. Jmenovaný je již po smrti, nicméně jeho dědicové se na základě rozhodnutí Ústavního soudu domáhají svých údajných restitučních práv. Zatím se jedná o majetek na okrese Jablonec. Při tom o restitučních nárocích se zatím soudně nerozhodovalo.

O restitučních nárocích nejen na Jablonecku, ale i o hlavním majetku rodu, nalézajícím se v okrese Semily, kde jde kromě lesů a dalších pozemků i o zámek Hrubý Rohozec (zatím v majetku města Turnova), se má v nejbližší době začít jednat. Na to reagoval Josef Kunetka, který je organizátorem a hlavním mluvčím Petičního výboru: „Myslíme si, že při minulém rozhodování neměl Ústavní soud dostatek pádných důkazů, které by Walderodeho nárok na občanství zpochybnily, my mu je chceme dodat.“

Na zámku Hrubý Rohozec se proto 23. 7. sešel turnovský Petiční výbor s poslankyní Marií Machatou, členkou České strany národně sociální, zástupci Státní památkové péče. Kromě přípravy podkladů o aktivitách pana Walderode během okupace, je mezi dokumenty i korespondence nasvědčující že přístup některých státních úředníků k otázce občanství, a jeho velmi rychlé udělení v roce 1991, byl velice nestandardní a může vzbudit i podezření o nekorektnosti. Uvážíme-li rozsah majetku o který jde, nelze korupční jednání vyloučit. Jde ale i o významný dopad politický. Vydání majetku rodu Walderode a jeho zdůvodnění jako restituce, by znamenalo precedens a umožnilo by obejít Benešovy dekrety, o což se skupiny právníků lobbujících pro případné „restituenty“ intensivně snaží.

Petiční výbor společně s poslankyní Machatou požaduje i právní analysu Benešových dekretů a jejich návaznosti. Josef Kunetka to vyjádřil slovy: „Právníci a odborníci na ústavní právo by měli prověřit i všechny návaznosti na restituční zákony o půdě a polistopadové zákony o občanství“

Podklady, které Petiční výbor v uplynulém období získal, odcházejí v těchto dnech do Brna k Ústavnímu soudu. Všichni účastníci schůzky na Hrubém Rohozci věří, že je na základě předložených podkladů Ústavní soud podpoří a zabrání tak neoprávněným restitucím i snahám obcházet Benešovy dekrety.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena