MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Komunální problémy

Ivan Turnovec

Každá obec má nějaké těžkosti a problémy, v tom není Turnov výjimkou. V zájmu občanů by se problémové okruhy měly řešit. To jak se řeší, je přímo závislé na zvolených zastupitelích a vedení radnice. Je logické, že ne vždy je možno uspokojit řešením všechny občany. Jsou zastupitelstva dobrá, méně dobrá, ale i špatná. Občas se pak stává, že někteří starostové obcí, ale i zastupitelé a radní, se dohodnou a začnou s městskými prostředky hospodařit pro svůj soukromý, nebo skupinový, prospěch. Tyto konkrétní případy lze jen obtížně řešit doma, protože dohodnutá většina v zastupitelstvu odhlasuje to co se jí hodí. Navíc existuje velká snaha zabránit tomu, aby se o problémech vůbec mluvilo. Vedení radnice a radniční média upozorňují na to, že každá kritika obci škodí v očích veřejnosti a že vlastně kritik je škůdcem. Otázkou je zda existuje nějaký důvod, aby s konkrétními případy nebyla seznamována široká veřejnost. Někomu by „praní komunálního špinavého prádla“ pouze v kruhu rodinném vyhovovalo (zvlášť pokud se může spolehnout na hlasovací většinu jako turnovský starosta). Problémy „komunální“ mají vždy podobný charakter, a konec konců stále se opakují. Pokud je shrneme, jde o:

  1. Masivní prodej městského majetku (akcie, pozemky, budovy) někdy za velmi nevýhodných podmínek, jindy např. v budoucích průmyslových zónách osobám blízkým těm, kteří rozhodují.
  2. Neoprávněnou manipulaci s prostředky z městského rozpočtu (smlouvy pro město nevýhodné, odpouštění dluhů, podporování nehospodárných městských organizací technickými službami počínaje a sportovními a kulturními konče).
  3. O megalomanské představy vedoucí k investičním akcím, které ve svém důsledku město poškodí (stavby kapacitně předimenzovaných sportovních areálů, kulturní domy jaké známe z komunistické éry).
  4. Vytváření zbytečných městských organizací, případně odborů na MÚ, které jen zvyšují provozní náklady.

Jde tedy vlastně o problémy velmi obecné a pokud o nich informují veřejná média, mohou konkrétních zkušeností z jednoho města využít občané i jinde. Je zajisté pravdou, že stejně jako v parlamentu a ve vládě, i v obecních zastupitelstvech máme jen takové lidi jaké jsme si zvolili, tedy jaké si zasloužíme. Dovolím si připojit jeden polemický citát, který jsem dostal jako ohlas na text o pravomocích starostů: „Můj názor je, že zastupitelé obce, až na výjimky, nejsou vážení a nejschopnější občané obce, ale osoby nastrčené partajemi, kteří jsou nakonec současným volebním systémem zvoleni. Skutečně schopní lidé tyto ambice nemají a nebo brzy prokouknou a ze zastupitelstev odcházejí, protože nechtějí nést spoluzodpovědnost za špatná rozhodnutí. Vydrží maximálně jedno volební období. A tak jsou zastupitelstva, až na výjimky, složeny z větší části z psychopatů trpících různými mindráky a zbytek jsou kariéristé, kteří to mnohdy i umí, ale především jim jde o kariéru a posty a hlavně jim záleží na tom, jak vypadají a jak by mohli nejlépe po zádech jiného vylézt výš a nebo si alespoň zachovat určitá privilegia a požitky.“

Jsem přesvědčen o tom, že místní komunální špinavé prádlo je třeba prát co nejpečlivěji. Pokud se totiž vyjasní na komunální scéně, tak na té celostátní se to zajisté v krátké době taky projeví. Ostatně svůj názor na to, zda se má na komunální nešvary upozorňovat a následně je i řešit, můžete vyjádřit sami v odpovědi na tento článek.

Nemohu proto souhlasit s názorem, který jsem dostal na svůj příspěvek o problémech kolem střetu zájmů některých představitelů vedení města Turnova: „Milý příteli, kritizuješ své radní za něco co je sice nesprávné, ale v moři špatností, které se v našem státě dějí jde o prkotinu. To praní místní komunální špíny v celostátním měřítku nemá nejmenší smysl. Vždyť nějaký ten milión vůbec nic neznamená, a to asi ani v rozpočtu vašeho města, které se honosí megalomanskými akcemi a penězi od mecenáše Horáčka ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že to dnes už nikoho nezajímá, každý má hromadu svých vlastních existenčních problémů. Pokud je třeba něco kritizovat, tak jen velké věci s obecným dosahem, otázkou je zda to někdo z vládnoucí elity chce. Řešit by se měly věci mnohem závažnější, které se dějí dnes a denně v té tak zvané Velké politice, tam jde o miliardy.“

Názor upřímného čtenáře má svou logiku a podobně uvažují i mnozí další. Co je smysluplné a co je zbytečné? Je praní místní komunální špíny zbytečné? Mají se řešit jen „velké“ věci? Jde ale o úvahu velmi nebezpečnou, protože vede k pasivitě. Výsledkem by mohlo být i to, že je jakákoli snaha zbytečná, oni si totiž ti „nahoře“ udělají co budou chtít i bez nás (ostatně i s tímto názorem jsem se setkal). Pokud bychom se s těmito názory ztotožnili, netrvalo by dlouho a měli bychom zde stát řízený autoritativní politickou „elitou“. Bytostně s tím proto nesouhlasím. Za sebe si dovolím odpovědět, že jsem přesvědčen, že je naopak nutno řešit každý konkrétní problém a že přes ty nejbližší se dostaneme i k těm vzdálenějším. No a co se čtenářů týče na jejich názory jsem zvědav.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena