MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovské sdružení Rovnost hostem celostátního setkání

Otakar Grund

Zástupci Klubu angažovaných nestraníků, Hnutí za přímou demokracii a dalších zhruba dvaceti občanských sdružení z celé republiky se minulý týden setkali v moravské metropoli, aby se sjednotili v postupu při společném prosazování demokratických principů. Hostem byl i člen přípravného výboru Občanského sdružení Rovnost Ivan Turnovec.

Všichni účastníci se shodli v tom, že považují vliv politických stran na vládu v republice a prosazování svých požadavků v současné době za nedemokratické. Chtějí prosadit přímou volbu zejména prezidenta republiky, nejvyšších členů vlády, ale na komunální úrovni také volbu primátorů, starostů a radních. „Je nutné prorazit volební systém, který umožňuje dohody několika stran o převzetí moci bez ohledu na demokratické principy. Současný systém nám až příliš připomíná bývalé sjednocení Národní fronty,“ řekl v úvodu setkání Pavel Holba (KAN). „Nechceme rozpouštět Parlament, aby o všem museli hlasovat občané, ale chceme, aby do rozhodnutí politiků a státníků byly implantovány prvky přímé demokracie. Aby tak občané měli právo na diskusi, na respektování svých zájmů, ale i názorů. Rovněž aby měli právo na uspořádání referenda o důležitých otázkách, které se týkají života celé společnosti. S tím souvisí i právo na informace,“ řekl Milan Valach z Brna.

Více než čtyřicet účastníků se pak rozhovořilo o svých představách správy státu i měst a obcí. Mnozí deklarovali, že obyčejní občané jsou nespokojeni s činností Parlamentu ČR, Senátu i vlády, ale snad více jim vadí situace v komunálním prostředí. Poukazovali na různá uskupení v městských radnicích, kde se vytrácí podíl občanů na správě měst, protože podobně jako v parlamentu, není možné své zástupce odvolat.

Ivan Turnovec z Turnova označil počátek jednání za příliš teoretický. Podle něj totiž celý systém začíná už na komunální úrovni, kde například samotná volba členů do radničních zastupitelstev v současném pojetí je v rozporu s demokracií. Preferenční hlasy politickým stranám, pořadí na kandidátkách i samotná volba představitelů radnice je natolik regulována předpisy, takže se vytrácí vliv občanů, jenž má být demokracii dominantní, a systém hlasování nadpoloviční většiny pozdějších zastupitelstev pak může z pozice síly vyloučit jakkoli výhodné řešení oponentů. Rovněž „neodvolatelnost“ zástupců občanů z postů ve veřejné správě často vytváří i možnosti korupce. „Jakákoliv změna přístupu k problémům i samotné demokracie pak není jen otázkou jejich řešení, ale celkovou výměnou těch, kteří tam hlasují,“ tvrdil Turnovec. Je proto nutné vytvořit tlak na poslance parlamentu, aby změnili systém voleb.

Někteří přítomní namítali, že i systém referenda je možné v řadě případů zneužít, avšak současně přiznali, že to není tak snadné, jako v situaci politických zástupců. Turnovec účastníky informoval o založení Občanského sdružení Rovnost, které má v programu principy, jež přítomné v diskusi oslovily. Ti vesměs jeho aktivitu ocenili a v závěru jednání navrhli asi dvacítku bodů, na základě kterých osloví veřejnost v regionech i celé republice.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena