MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kauza Walderode pokračuje

Otakar Grund

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště v Semilech, se rozhodl vzdát vyjádření k ústavní stížnosti potomků - dědiců šlechtice Karl Des Fours Walderode. Zástupci turnovského petičního výboru to dopisem sdělil vedoucí semilského pracoviště Pozemkového fondu ČR Jan Kudrnáč.

Takováto vyjádření v současné době připravují k Ústavnímu soudu ostatní vedlejší účastníci, kteří jím byli dodatečně vyzváni. Kupodivu z dopisu není zřejmé, proč právě představitel semilského úřadu se tohoto vyjádření vzdává. Ten totiž Podle zákona o půdě nemovitosti ve vlastnictví státu spravuje tento majetek a má za povinnost hájit zájmy státu.

Vedlejší účastníci řízení v současné době zpracovávají důkazní vyjádření proti ústavní stížnosti dědiců, kterými zpochybňují jak Walderodeho poválečné i polistopadové občanství, a v této souvislosti i jeho restituční požadavky. U konfiskací podle dekretu č. 12/1945 musí být posuzován v celém rozsahu i dekret o občanství (č. 33/1945) a to zvláště v případě novelizovaného restitučního zákona č. 243/1992 Sb., kde je závaznou podmínkou zejména to, že se žadatel „neprovinil proti státu a neporušil povinnosti čsl. státního občana v době ohrožení státu.“ Na vyjádření k Ústavnímu soudu se i o dovolených aktivně podílejí někteří představitelé vedlejších účastníků řízení, turnovský petiční výbor, poslankyně PČR Marie Machatá (ČSNS) a Hana Orgoníková (ČSSD). Ti své kroky konzultují s týmem právníků. Podle tvrzení členů turnovského petičního výboru případ Walderode není v republice ojedinělým sporným restitučním případem, lze jej dokonce označit jako precedenční.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena