MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ke škodám v parku

Ivan Turnovec

Komentovat škody vzniklé po nedávném dešti, který ještě nelze označit za přívalový, budou jiní. Já si jen dovolím, krátkou citací, připomenout dopis který jsem poslal 21. dubna v roce 1999 představitelům města:

„Ve studii obnovy turnovských parků se projevuje snaha o realizaci finančně velice nákladné akce s problematickým efektem. Nejde totiž o obnovu, ale o vytváření zcela nové parkové úpravy na místo té stávající. Ve studii jsou proto opomenuty některé aspekty, které je nutno v rámci obnovy parků rychle řešit.

Chybí geologické posouzení stability svahů a hlavně pak návrh ochrany proti degradaci povrchové půdní vrstvy dešťovým ronem (pro vysvětlení – jde o zabránění odnosu půdy a vytváření rýh po deštích a sněhovém tání). Při prohlídce terénu se ukázalo, že k degradaci povrchové půdní vrstvy v parku již dochází. Důvodem je, že se v uplynulých letech správa města nevěnovala čištění systému odtokových drenáží, které na ploše parku byly vytvořeny již při jeho založení. Vytvářením holin po odtěžení smrků bude tento problém ještě výraznější. Je proto třeba, aby v prováděcím projektu byla řešena obnova parku s ohledem na přání občanů i stav městské pokladny. Jeho součástí by měla být i otázka ochrany svahů a půdy v parku.

Dovoluji si na dnešním zastupitelstvu nabídnout městu, že v případě, že o to budu požádán, zpracuji základní geologickou studii stability svahů.“

Požádán jsem nebyl a ani písemné odpovědi od pana ing. Hejduka, nebo MUDr. Eckerta jsem se nedočkal, ostatně mám ještě jiné dopisy a návrhy, které zůstaly bez odezvy. Připomínám tuto, nikoli jedinou, drobnost prezentující chování představitele naší radnice. Jsem přesvědčen, že připomínat občanům jednotlivé úmyslně neřešené problémy je stále třeba.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena