MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak to bylo s odměnami

Ivan Turnovec

Pan starosta se svou mimořádnou odměnou nemá problém, tak to řekl redaktoru HOT. Spolu s kamarády si zažádal a na základě „směrnice“ peníze vyinkasoval. Na zajištění státní dotace se ale podíleli i jiní, a ti se o odměnu nehlásili. Významný podíl na jejím získání měl tehdejší zastupitel Dr. Pelc. S jeho jménem jsme se na seznamu odměněných také setkali. Odměnu dostal společně s vedoucí odboru životního prostředí. V seznamu je deklarována za dotaci z fondu životního prostředí. Oslovil jsem jej a dověděl se následující:

František Pelc o žádnou odměnu nežádal. Ing Hejduk mu před pár lety dal podepsat jakýsi papír a nechal mu vyplatil 7 500,- Kč jako mimořádnou odměnu. Aby nemohl být pokládán za zavázaného vedení radnice (a aby mu odměna nemohla být později vyčítána, což předvídal) předal Pelc obratem celou částku Nadaci pro záchranu Jizerských hor. Na to existují doklady. Jsem tudíž přesvědčen, že vzhledem k tomu, že o peníze nežádal byl vlastně uveden v omyl ing. Hejdukem, který jeho odměnění zorganizoval. Proto mu nelze nic vyčítat a to i přes to, že právní vyjádření k turnovským mimořádným odměnám byla velice kritická právě k osobě úředníka ministerstva životního prostředí.

Co se týče odměny kterou si nechal vyplatit nynější starosta ing Hejduk, bývalý tajemník ing. Žák a vedoucí s. s r. o. Teplo ing. Žalský, s tím neměl Dr. Pelc nic společného, ani o tom nevěděl, a přestože se o získání dotace významně zasloužil nikdy by si za pomoc městu peníze nevzal.

Redaktoři HOT by se měli začít poptávat, kdo vlastně o odměnu podle zajímavé směrnice ing. Žáka zažádal a kdo jí dostal bez požádání. Existuje totiž důvodné podezření, že ti úředníci a občané, kteří dostali drobné odměny za vybírání pokut či jiné činnosti přinášející peníze do městké pokladny, byli mezi „mimořádně odměněné“ zařazeni pouze proto, aby podpořili zdání správnosti při výplatě některých „mimořádně mimořádných“ odměn.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena