MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Amatérská odpověď starostovi města

Ivan Turnovec

Ve svých odpovědích na otázky redakce zářijových HOT k problematice RTT si vzal pan Hejduk na paškál své hlavní kritiky:„A když už se zmiňuji o omylech, přál bych si vám číst se znalostí věcí články novináře – zastupitele – pana Grunda. S chladnou hlavou říkám, že tolik faktických chyb a podle mého názoru i snahy vědomě poškodit jsem při popisu složitějších nebo kontroverznějších témat nezažil u žádného jiného novináře za těch 10 let, co jsem na radnici. A abych byl vůči panu Grundovi spravedlivý, tak musím od mého vyjádření odečíst dvě reportáže Novy, jednu relaci Černé ovce na ČT a méně časté výtvory novináře – amatéra – pana Turnovce.“

Pan Grund starostovi jistě odpoví sám. To že představiteli turnovské radnice mnohokrát šlápl na kuří oko je jen správné. Já se ale zaměřím na konec citátu, který je věnován mé osobě. Začnu amatérismem – pokud jde o třeba i laické smysluplné konání bez nároku na přímý zisk, jsem amatérským novinářem na rozdíl od „profesionála“ pana Hejduka, který při své práci dbá hlavně o svůj osobní prospěch (připomenout lze mimořádné odměny a kterých se píše na jiném místě).

Vysvětlovat něco o tom, že profesionální noviny jsem dělal už v roce 1968 a předvádět na tomto místě novinářský průkaz, je zbytečné. Čtenáře jistě potěší, že s většinou mých příspěvků věnovaných komunální problematice se mohou seznámit i na serveru www.novinky.cz, nebo na těchto stránkách (turnov.zde.cz). Jsou-li v nich faktické chyby, může posoudit jeden každý sám. To co někdy chybět může je ta část informací, kterou pan starosta dokázal utajit. Fakta se ale z hlubiny utajení přeci jen začínají objevovat díky zákonu 106/99 Sb. Případ citovaných mimořádných odměn je toho příkladem. To, že při rozhovorech s některými odměněnými se dovídáme, že pan starosta účelovou směrnici v některých případech úmyslně nedodržoval, svědčí o záměru, ostatně o tom svědčí i jeho snaha zatajovat fakta až do krajnosti. Jeho zasahování do kompetence úředníků města i v dalších případech potvrdil tajemník pan Šmiraus, když odpovídal na dotazy o chodu úřadu.

Pan starosta dle mého názoru (a věřte že nejsem s tímto názorem zdaleka sám) městu podstatně víc škodí než prospívá. Uzurpoval si moc, která mu nepatří. Rozhoduje o věcech podle svých soukromých záměrů a ty pak prosazuje (často i tak, že informace potřebné k rozhodnutí předkládá zastupitelům neúplné, nebo účelově poupravené). Do této kategorie patří i jeho podepsání smlouvy s RTT před schválením městského rozpočtu, souhlas s výrazným navýšením fakturací za práce pro město bez ohledu na to, že byly kontrakty uděleny na základě výběrového řízení. Příkladů by se dalo uvést více. To je důvodem, proč jeho jednání kritizuji. Na závěr bych chtěl uvést jen tolik, že můj vztah k panu Hejdukovi jako občanu Turnova je zcela inertní, nic proti němu nemám. Úředník Hejduk, který se chová arogantně a přezíravě, který se zkrátka utrhl z řetězu a „profesionálně“ za městské peníze prosazuje své osobní zájmy (vytěsnění zastávek veřejné dopravy ze středu města, podporování vybraných podnikatelů, kterým město zadává zakázky, odpouštění milionových dlužných částek organizacím vedeným spřátelenými zastupiteli atd.), je pro mne jako představitel města nepřijatelný. Jsem přesvědčen o tom, že na radnici být nemá.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena