MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Měli pracovníci radnice na mimořádné odměny právo?

Otakar Grund

Podle směrnic, které schválili členové městského zastupitelstva, obdrželi v minulých letech někteří zaměstnanci radnice i městských organizací až desetitisícové odměny za získání finančních dotací do rozpočtu města. Oponenti však tvrdí, že se tak stalo neprávem, jelikož shánění peněz pro město je jejich pracovní povinností.

Vyhlášku o odměnách lidí, kteří pro město získají značné finance odjinud, údajně připravil bývalý tajemník Vojtěch Žák s tehdejším místostarostou Milanem Hejdukem, a tu tehdejší zastupitelé v dubnu 1993 po dlouhé diskusi patnácti hlasy přijali. Nynější starosta Hejduk nám sdělil, že město tak chtělo podpořit iniciativu všech lidí, aby se daleko více podíleli na přílivu peněz, které město potřebovalo k svému rozvoji. Až do roku 1998 tak město skutečně získalo téměř 45 miliónů korun a na odměnách vyplatilo zhruba 305 tisíc. Skoro 165 tisíc obdrželi zaměstnanci radnice, 140 tisíc ostatní. Z padesátky položek vyplývá, že radniční zaměstnanci byli odměněni zhruba deseti procenty z částky, kterou vybrali na často jinak „nedobytných“ pokutách, nebo z dotací na různé projekty, z nichž některé by možná ani nevznikly. Celou záležitost prověřovala finanční i kontrolní komise a starosta Hejduk nám potvrdil, že k vyplácení odměn došlo vždy až v době, kdy radnice peníze skutečně obdržela. Milan Hejduk a Vojtěch Žák převzali 27 a 28 tisíc korun za získání dvacetimiliónových dotací a půjček na přestavbu kotelen, za další příliv financí na tutéž akci obdržel odměnu 104 tisíc korun i bývalý jednatel společnosti Teplo Turnov Jaroslav Žalský.

Představitelé radnice dlouho odmítali tyto informace zveřejnit, jelikož by se údajně v malém městě staly předmětem závisti a zbytečných diskusí. Nezískali je ani zastupitelé z uskupení Volby pro město, které radnice s oblibou označuje za svoji opozici. Ti totiž ústy Josefa Kunetky tvrdí, že hospodaření s penězi města je veřejnou záležitostí a jednorázové odměny z této kapitoly nesouvisí se zveřejňováním výše platů a s tím spojených zákonů, a proto je veřejnost měla znát. Odpůrci tohoto kroku radnice se domnívali, že zveřejněním zásluh jednotlivců o rozvoj města jim získá vážnost ostatních občanů, může být pro další inspirující a navíc tyto informace zamezí podezření, že někdo dostal něco neprávem. V některých případech se totiž začaly objevovat i názory, že městští úředníci neměli dostat odměny za činnost, kterou mají v popisu své práce.

Naopak vedení radnice bylo přesvědčeno o tom, že by tyto informace vzbudily zbytečnou závist. O nezveřejnění vyplacených odměn rozhodla městská rada, později i zastupitelstvo. Teprve po přijetí zákona č. 106 „O svobodném přístupu k informacím“ seznam držitelů mimořádných odměn zveřejněn byl. Nedlouho předtím, v lednu 1998, zastupitelé pravidla pro poskytování mimořádných odměn svým rozhodnutím zrušili.

Není jednoduché v této věci posuzovat angažovanost jednotlivých úředníků, přestože odpůrci řešení tvrdí, že ji mohli jejich představitelé zahrnout do rámce pracovních odměn. Není jistě bez zajímavosti, že ne zcela všichni zaměstnanci radnice o vyplacení mimořádné odměny požádali, což bylo jednou z neobvyklých podmínek pro její přiznání. Je rovněž možné, že včasné zveřejnění tohoto seznamu by v minulosti nenavodilo pochyby a několik let nezodpovězenou otázku, zda zaměstnanci radnice měli na své odměny právo.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena