MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dalajláma opět v České republice

Ivan Turnovec

Dalajláma je v ČR opakovaně hostem prestižní mezinárodní konference Forum 2000. Kromě toho bude 17. října přednášet veřejnosti ve Sportovní hale Veletržního komplexu v Praze 7. Tuto Dalajlámovu veřejnou přednášku na téma "Soucítění v našem světě" organizuje Občanské sdružení Lungta, které také pozvalo vybrané novináře.

Občanské sdružení Lungta vzniklo v listopadu 1997 jako nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat Tibeťany žijící v Tibetu i v exilu, upozorňovat na porušování lidských práv a šířit informace o tibetské kultuře a způsobu života.

Tibetské slovo "lungta" se do češtiny překládá jako "větrný kůň". Praporky s obrázkem lungty vyvěšují Tibeťané na významných buddhistických místech nebo je rozhazují do větru v průsmycích a na vrcholech hor. Lungta je symbolem pohody, tvůrčí energie a především šťastného osudu.

Od roku 1998 vydává Občanské sdružení Lungta čtvrtletník Tibetské listy, který přináší rozhovory s Tibeťany i s českými či zahraničními příznivci Tibetu, výpovědi bývalých tibetských vězňů, projevy Jeho Svatosti Dalajlámy a informace o tibetské historii, kultuře i buddhismu. Mezi největší akce, které Občanské sdružení Lungta ve spolupráci s dalšími skupinami na podporu Tibetu organizovalo, patří etnografická výstavu o životě Tibeťanů nazvaná Tibet 2000, která se konala na jaře roku 2000 na Pražském hradě. Za významnou aktivitu lze označit i organizaci Dalajlámovy přednášky o které přineseme podrobnou informaci.

Na tomto místě si dovolíme naše čtenáře seznámit s dopisem, který Dalajláma poslal po teroristickém útoku v New Yorku 12. září presidentu USA Bushovi:

Vaše excelence, jsem hluboce otřesen teroristickým útokem, který byl proveden prostřednictvím čtyř unesených letadel, a jeho nesmírně ničivými následky. Je velmi tragické, že bylo zmařeno tolik nevinných životů a zdá se být téměř neuvěřitelné, že si někdo zvolil za terč útoku Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu. Jsme velice zarmouceni. Jménem tibetského lidu bych rád vyjádřil tu nejhlubší soustrast a solidaritu s americkým lidem v této chvíli plné bolesti. Modlíme se za ty, kteří ztratili svůj život, za všechny zraněné a postižené tímto bezcitným aktem násilí. V naší hlavní svatyni budu dnes věnovat zvláštní modlitbu za Spojené státy a jejich lid.

Jsem přesvědčen, že tak velký a mocný národ bude schopen překonat tuto tragédii. Americký lid již prokázal svou odvahu, odhodlání a schopnost čelit okolnostem této těžké a smutné situace.

Mohlo by se to jevit z mé strany jako troufalost, ale já osobně si myslím, že bychom si měli vážně promyslet, zdali je násilná akce to pravé, co máme učinit a je-li to v širším zájmu tohoto národa a lidí z hlediska delší (historické) perspektivy. Domnívám se, že násilí jenom posílí koloběh násilí. Avšak jak máme reagovat na nenávist a zlobu, jež tak často bývají skutečnou příčinou tak bezcitného násilí? Je to velmi těžká otázka, zvlášť týká-li se nějakého národa; my ovšem máme určité pevné koncepce, jak jednat v případě takovýchto útoků.

Jsem si jist, že se rozhodnete správně.
Dalajláma, 12. září 2001, Dharamsala, Indie.

Podrobnosti o přednášce a setkání s Dalajlámou našim čtenářům přineseme ihned po sedmnáctém říjnu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena